Paveldėjimas

Lenkija

Turinį pateikė
Lenkija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Lenkija

Šeimos teisė. Paveldėjimo bylos.


*būtina nurodyti

78 straipsnio a punktas. - teismų ar institucijų, kurios turi kompetenciją nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 45 straipsnio 1 dalį bei skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 50 straipsnio 2 dalį, pavadinimus ir kontaktinius duomenis

a) apygardos teismas

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

b) apeliacinis teismas – apeliacinis skundas teikiamas skundžiamą sprendimą priėmusiam teismui

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

78 straipsnio b punktas. - teismo sprendimo dėl skundo ginčijimo tvarka, nurodyta 51 straipsnyje

a) Aukščiausiasis Teismas – apeliacinis skundas teikiamas skundžiamą sprendimą priėmusiam apeliaciniam teismui

b) adresas: Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Warsaw 41

Tel. +48 22 530 8000

c) kasacinis skundas – apeliaciniu skundu negali būti ginčijami nustatyti faktai arba įrodymų įvertinimas

78 straipsnio c punktas. - atitinkamą informaciją apie institucijas, kompetentingas išduoti pažymėjimą pagal 64 straipsnį

a) apylinkės teismas

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

b) notaras

http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

78 straipsnio d punktas. - apie 72 straipsnyje nurodytas teisių gynimo priemones

a)

– jei Europos paveldėjimo pažymėjimą išdavė apylinkės teismas, skundas teikiamas apygardos teismui per apylinkės teismą;

– jei Europos paveldėjimo pažymėjimą išdavė notaras, skundas teikiamas apygardos teismui per notarą;

b)

– teismai

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

– notarai

http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

79 straipsnis - 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto informacijos sąrašo nustatymas ir vėlesnis keitimas

Netaikoma

Paskutinis naujinimas: 21/12/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.