Paveldėjimas

Švedija

Turinį pateikė
Švedija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Švedija

Šeimos teisė. Paveldėjimo bylos.


*būtina nurodyti

78 straipsnio a punktas. - teismų ar institucijų, kurios turi kompetenciją nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 45 straipsnio 1 dalį bei skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 50 straipsnio 2 dalį, pavadinimus ir kontaktinius duomenis

Prašymas paskelbti teismo sprendimą vykdytinu pagal 45 straipsnio 1 dalį

– apylinkės teismas (tingsrätt)

Apeliaciniai skundai dėl sprendimų pagal 50 straipsnio 2 dalį

– apeliacinis skundas pagal 50 straipsnio 2 dalį teikiamas sprendimą priėmusiam teismui.

– apylinkės teismas (tingsrätt)

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

78 straipsnio b punktas. - teismo sprendimo dėl skundo ginčijimo tvarka, nurodyta 51 straipsnyje

– apeliacinis teismas (hovrätt) ir Aukščiausiasis Teismas (Högsta domstolen)

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

78 straipsnio c punktas. - atitinkamą informaciją apie institucijas, kompetentingas išduoti pažymėjimą pagal 64 straipsnį

Švedijos mokesčių agentūra

171 94 Solna

78 straipsnio d punktas. - apie 72 straipsnyje nurodytas teisių gynimo priemones

Procedūra – apeliaciniams skundams taikomas Teismo bylų statymas (1996:242) (lagen om domstolsärenden), jei Paveldėjimo reglamente nenustatyta kitaip.

Pavadinimas – apylinkės teismas, apeliacinis teismas ir Aukščiausiasis Teismas

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

79 straipsnis - 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto informacijos sąrašo nustatymas ir vėlesnis keitimas

a) Švedijos mokesčių agentūra

b) palikimo administratorius (skiftesman)

c) testamento vykdytojas (testamentsexekutor), kai jam arba jai priklauso palikimo administratoriaus vaidmuo, tačiau jis arba ji nėra specialiai paskirtas (-a) atlikti šį vaidmenį

d) specialus palikimo administratorius (testamentsexekutor), kai jam arba jai priklauso palikimo administratoriaus vaidmuo, tačiau jis arba ji nėra specialiai paskirtas (-a) atlikti šį vaidmenį

Paskutinis naujinimas: 30/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.