Paveldėjimas

Nacionalinė informacija ir elektroninės formos, susijusios su Reglamentu Nr. 650/2012

Bendra informacija

2012 m. liepos 4 d. Reglamentu (ES) Nr. 650/2012 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų paveldėjimo klausimais pripažinimo ir vykdymo bei autentiškų dokumentų paveldėjimo klausimais priėmimo siekiama piliečiams supaprastinti tarptautinio paveldėjimo procedūras.

Šis reglamentas taikomas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, išskyrus Daniją ir Airiją.

Reglamentu, kuris taikomas asmenų, mirusių 2015 m. rugpjūčio 17 d. arba vėliau, palikimo paveldėjimui, užtikrinama, kad paveldėjimo atvejai būtų tvarkomi nuosekliai, taikant vieną teisės sistemą ir kad tuo užsiimtų viena institucija, o piliečiai galėtų pasirinkti, kad jų palikimo paveldėjimo atveju būtų taikoma jų pilietybės šalies teisė.

Reglamentu taip pat įtvirtinamas Europos paveldėjimo pažymėjimas – dokumentas, kurį paveldėtojams, testamentinės išskirtinės gavėjams, testamento vykdytojams ir palikimo administratoriams išduoda paveldėjimo klausimus tvarkanti institucija, kad šie galėtų įrodyti savo statusą ir naudotis jiems suteiktomis teisėmis ar įgaliojimais kitoje valstybėje narėje be jokių papildomų procedūrų.

2014 m. gruodžio 9 d. Komisija priėmė Įgyvendinimo reglamentą, kuriuo nustatytos Paveldėjimo reglamente numatytos formos:

E. teisingumo portale suteikiama galimybė čia, internete, užpildyti V formą (Europos paveldėjimo pažymėjimas) ir sukurti jos PDF.

Spustelėjus kurios nors šalies vėliavą, bus pateikta išsami tos šalies informacija.

Susijusi nuoroda

Piliečio vadovas : ES taisyklių taikymas siekiant paprasčiau išspręsti tarpvalstybinio paveldėjimo klausimus

Paskutinis naujinimas: 17/03/2022

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.