Mantošana

Dalībvalstu informācija un tiešsaistes veidlapas par Regulu Nr. 650/2012

Vispārīga informācija

2012. gada 4. jūlija Regula (ES) Nr. 650/2012 reglamentē jurisdikciju, piemērojamos tiesību aktus, nolēmumu atzīšanu un izpildi un publisku aktu akceptēšanu, un tās mērķis ir atvieglot iedzīvotājiem starptautisku mantojuma lietu kārtošanu.

Regulu piemēro visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, izņemot Dāniju un Īriju.

Regulu piemēros mantošanai, ja mantojuma atstājējs miris 2015. gada 17. augustā vai vēlāk, tādējādi regula nodrošinās, ka attiecīgās mantošanas lietas kārto saskaņoti, ievērojot vienu tiesību aktu un vienā iestādē, vienlaikus nodrošinot, ka iedzīvotāji var izvēlēties savam mantojumam piemērot savas valstspiederības valsts tiesību aktus.

Ar regulu tiek ieviesta arī Eiropas mantošanas apliecība (ECS) – dokuments, ko iestāde, kura nodarbojas ar konkrēto mantošanas lietu, izsniedz mantiniekiem, legatāriem, testamenta izpildītajiem un mantojuma masas administratoriem, lai apliecinātu to statusu, un viņi varētu īstenot savas tiesības un pilnvaras citās dalībvalstīs bez īpašas procedūras.

Komisija 2014. gada 9. decembrī pieņēma Īstenošanas regulu, ar ko izveido veidlapas, kuras izmantojamas saskaņā ar Mantošanas regulu:

 Word (280 Kb) lv

Šeit varat tiešsaistē aizpildīt un PDF formātā ģenerēt V veidlapu (Eiropas mantošanas apliecību).

Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrētu valsti, noklikšķiniet uz tās karodziņa.

Papildu saite

Pilsoņa rokasgrāmata : kā ES noteikumi vienkāršo starptautiskos mantojumus

Lapa atjaunināta: 17/03/2022

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.