Suċċessjonijiet

Ungerija

Il-kontenut ipprovdut minn
Ungerija

L-Artikolu 78 (a) - l-isem u d-dettalji ta’ kuntatt tal-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti b'ġuriżdizzjoni biex jittrattaw applikazzjonijiet għal dikjarazzjoni ta’ eżekutorjetà skont l-Artikolu 45(1) u appelli kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonijiet skont l-Artikolu 50(2)

Il-qorti distrettwali li tinsab fis-sede tal-qorti reġjonali; il-Qorti Distrettwali Ċentrali ta’ Buda f’Budapest; l-appelli jinstemgħu mill-qrati reġjonali jew, f’Budapest, mill-Qorti Reġjonali tal-Kapitali ta' Budapest (isem u indirizz tal-qrati).

L-Artikolu 78 (b) - il-proċeduri ta’ biex tiġi kkontestata d-deċiżjoni mogħtija fuq appell imsemmija fl-Artikolu 51

It-talbiet għall-appell tieħu ħsiebhom il-Kurja tal-Ungerija fi proċedimenti ta’ appell.

L-Artikolu 78 (c) - informazzjoni rilevanti rigward l-awtoritajiet kompetenti biex joħorġu ċ-Ċertifikat skont l-Artikolu 64

L-awtoritajiet li huma kompetenti biex joħorġu ċertifikat huma:

-           il-qrati kif imsemmija fl-Artikolu 3(2): il-qrati distrettwali

- awtoritajiet oħra b’kompetenza fil-qasam tas-suċċessjoni skont il-liġi nazzjonali: nutara tal-liġi ċivili

L-Artikolu 78 (d) - il-proċeduri ta’ rimedju msemmija fl-Artikolu 72

L-applikazzjonijiet għal rimedju jinstemgħu mill-qrati reġjonali jew, f’Budapest‑, mill-Qorti Reġjonali tal-Kapitali ta' Budapest (isem u indirizz tal-qrati).

L-Artikolu 79 - Stabbiliment u emendar sussegwenti tal-list li fiha l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 3(2)

Fl-Ungerija in-nutara tal-liġi ċivili jgħoddu bħala “awtoritajiet u professjonisti legali oħra”.

L-aħħar aġġornament: 28/05/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.