Suċċessjonijiet

Polonja

Il-kontenut ipprovdut minn
Polonja

SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Polonja

Il-Liġi tal-Familja - materji ta' suċċessjoni


*input mandatarju

L-Artikolu 78 (a) - l-isem u d-dettalji ta’ kuntatt tal-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti b'ġuriżdizzjoni biex jittrattaw applikazzjonijiet għal dikjarazzjoni ta’ eżekutorjetà skont l-Artikolu 45(1) u appelli kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonijiet skont l-Artikolu 50(2)

(a) Il-Qorti Reġjonali

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

(b) Il-Qorti tal-Appell - l-appell jiġi ppreżentat permezz tal-qorti reġjonali li tkun ħarġet id-deċiżjoni appellata.

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

L-Artikolu 78 (b) - il-proċeduri ta’ biex tiġi kkontestata d-deċiżjoni mogħtija fuq appell imsemmija fl-Artikolu 51

(a) Il-Qorti Suprema - l-appell jiġi ppreżentat permezz tal-qorti tal-appell li tkun ħarġet id-deċiżjoni appellata.

(b) Indirizz: Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Warszawa 41

Tel.: +48 22 530 8000

(c) Appell fil-kassazzjoni - l-appell ma jistax jikkontesta l-fatti kif stabbiliti jew il-valutazzjoni tal-provi.

L-Artikolu 78 (c) - informazzjoni rilevanti rigward l-awtoritajiet kompetenti biex joħorġu ċ-Ċertifikat skont l-Artikolu 64

(a) Il-Qorti Distrettwali

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

(b) Nutar

http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

L-Artikolu 78 (d) - il-proċeduri ta’ rimedju msemmija fl-Artikolu 72

(a)

- Jekk iċ-Ċertifikat Ewropew tas-Suċċessjoni jkun inħareġ minn qorti distrettwali, it-talba tiġi ppreżentata fil-qorti reġjonali permezz tal-qorti distrettwali;

- Jekk iċ-Ċertifikat Ewropew tas-Suċċessjoni jkun inħareġ minn nutar, it-talba tiġi ppreżentata fil-qorti reġjonali permezz tan-nutar;

(b)

- Il-Qrati:

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

- Nutara:

http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

L-Artikolu 79 - Stabbiliment u emendar sussegwenti tal-list li fiha l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 3(2)

Mhux applikabbli

L-aħħar aġġornament: 21/12/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.