Erfenissen

Hongarije

Inhoud aangereikt door
Hongarije

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Hongarije

Familierecht — erfopvolging


*verplichte invoer

Artikel 78, onder a) - de naam en de contactgegevens van de gerechten of autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 45, lid 1, en voor het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 50, lid 2

De districtsrechtbank ter zetel van de regionale rechtbank; in Boedapest, de centrale districtsrechtbank van Buda; rechtsmiddelen worden behandeld door de regionale rechtbanken of, in Boedapest, de regionale rechtbank van de hoofdstad Boedapest (naam en adres van de gerechten).

Artikel 78, onder b) - de procedures als bedoeld in artikel 51 om beslissingen gegeven in hoger beroep aan te vechten

Het rechtsmiddel wordt behandeld door de Curia van Hongarije in het kader van een beroepsprocedure.

Artikel 78, onder c) - de informatie betreffende de in artikel 64 bedoelde autoriteiten die bevoegd zijn om de erfrechtverklaring af te geven

De autoriteiten die bevoegd zijn om de erfrechtverklaring af te geven:

-      gerechten in de zin van artikel 3, lid 2: districtsrechtbanken

-      andere autoriteiten die krachtens het nationale recht bevoegd zijn op het gebied van erfrechtzaken: notarissen.

Artikel 78, onder d) - de in artikel 72 bedoelde rechtsmiddelen

Rechtsmiddelen worden behandeld door de regionale rechtbanken of, in Boedapest, de regionale rechtbank van de hoofdstad Boedapest (naam en adres van de gerechten).

Artikel 79 - Vaststelling en wijziging van de lijst met in artikel 3, lid 2, bedoelde informatie

In Hongarije vallen notarissen onder 'andere autoriteiten en juridische beroepsbeoefenaren'.

Laatste update: 02/01/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.