Erfenissen

Italië

Inhoud aangereikt door
Italië

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Italië

Familierecht — erfopvolging


*verplichte invoer

Artikel 78, onder a) - de naam en de contactgegevens van de gerechten of autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 45, lid 1, en voor het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 50, lid 2

Hof van beroep (Corte d’Appello)

De contactgegevens van alle hoven van beroep zijn te vinden op de volgende website: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp, door de zoekopdracht te beperken tot de beroepsinstanties.

Artikel 78, onder b) - de procedures als bedoeld in artikel 51 om beslissingen gegeven in hoger beroep aan te vechten

Hof van Cassatie, Rome (Corte Suprema di Cassazione)

Piazza Cavour

00193 Roma (RM)

Italië

Tel.: +39 06 68831

Fax: +39 06 6883423

Website: http://www.cortedicassazione.it/

Lokale feestdag: 29 juni.

De nationale procedure is het "cassatieberoep" (ricorso per Cassazione).

Artikel 78, onder c) - de informatie betreffende de in artikel 64 bedoelde autoriteiten die bevoegd zijn om de erfrechtverklaring af te geven

Notarissen (notai)

De contactgegevens van de notarissen zijn te vinden op de volgende website: http://www.notariato.it/it/utilita/ricerca_notaio.jsp

Artikel 78, onder d) - de in artikel 72 bedoelde rechtsmiddelen

Bezwaar op grond van artikel 739 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

a)

Een meervoudige kamer van de rechtbank (Tribunale) van de woonplaats van de notaris.

b)

De contactgegevens van alle rechtbanken zijn te vinden op de volgende website: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp, door de zoekopdracht te beperken tot de rechtbanken.

c)

Het bezwaar op grond van artikel 739 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering kan worden ingesteld door een verzoek in te dienen bij de rechtbank; de zaak wordt met gesloten deuren behandeld. Het bezwaar moet worden ingesteld binnen de dwingende termijn van tien dagen vanaf de mededeling van de beslissing van de instantie van afgifte indien zij betrekking heeft op een enkele partij dan wel vanaf de kennisgeving wanneer zij betrekking heeft op meerdere partijen.

Laatste update: 08/01/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.