Erfenissen

Luxemburg

Inhoud aangereikt door
Luxemburg

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Luxemburg

Familierecht — erfopvolging


*verplichte invoer

Artikel 78, onder a) - de naam en de contactgegevens van de gerechten of autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 45, lid 1, en voor het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 50, lid 2

Rechtbank of bevoegde autoriteit:

De voorzitter van het "tribunal d’arrondissement" (arrondissementsrechtbank)

Contactgegevens

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxemburg

Tel.: 00352 475981-1

Tribunal d’arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tel.: 00352 803214-1

Rechtbank bevoegd voor hoger beroep:

"Cour d’appel" (Hof van Beroep), zetelend in civiele zaken

Contactgegevens:

Cour d’appel

Cité judiciaire

L-2080 Luxemburg

Tel.: 00352 475981-1

Artikel 78, onder b) - de procedures als bedoeld in artikel 51 om beslissingen gegeven in hoger beroep aan te vechten

Bevoegde rechtbank

"Cour de cassation" (Hof van Cassatie)

Contactgegevens

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxemburg

Tel.: (+352) 475981-2369 / 2373

Procedure

Cassastieberoep

Artikel 78, onder c) - de informatie betreffende de in artikel 64 bedoelde autoriteiten die bevoegd zijn om de erfrechtverklaring af te geven

Bevoegde autoriteit(en):

Alle notarissen die lid zijn van de "Chambre des Notaires" van het Groothertogdom Luxemburg

Contact:

http://www.notariat.lu

Artikel 78, onder d) - de in artikel 72 bedoelde rechtsmiddelen

Bevoegde rechtbank

"Tribunal d’arrondissement"

Contactgegevens:

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxemburg

Tel.: 00352 475981-1

Tribunal d’arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

7, avenue de la Gare

B.P. 164

L-9202 Diekirch

Tel.: 00352 803214-1

Procedure:

Schriftelijke procedure

Artikel 79 - Vaststelling en wijziging van de lijst met in artikel 3, lid 2, bedoelde informatie

/

Laatste update: 13/07/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.