Erfenissen

Malta

Inhoud aangereikt door
Malta

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Malta

Familierecht — erfopvolging


*verplichte invoer

Artikel 78, onder a) - de naam en de contactgegevens van de gerechten of autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 45, lid 1, en voor het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 50, lid 2

Het gerecht dat bevoegd is voor de behandeling van verzoeken om een verklaring van uitvoerbaarheid is de First Hall of the Civil Court. Rechtsmiddelen moeten worden ingesteld bij de Court of Appeal.

Artikel 78, onder b) - de procedures als bedoeld in artikel 51 om beslissingen gegeven in hoger beroep aan te vechten

Dat is geregeld in titel IV van boek 3 van het wetboek van organisatie en burgerlijke rechtsvordering (hoofdstuk 12 van de wetgeving van Malta) betreffende een nieuw proces.

Artikel 78, onder c) - de informatie betreffende de in artikel 64 bedoelde autoriteiten die bevoegd zijn om de erfrechtverklaring af te geven

De autoriteiten die bevoegd zijn voor de afgifte van een erfrechtverklaring overeenkomstig artikel 64 zijn de civil court (Voluntary Jurisdiction Section) en de notarissen die daartoe gemachtigd zijn overeenkomstig de wet betreffende de organisatie van het notariaat en de notariële archieven.

Artikel 78, onder d) - de in artikel 72 bedoelde rechtsmiddelen

Bezwaar moet worden aangetekend bij de First Hall of the Civil Court, conform het wetboek van organisatie en burgerlijke rechtsvordering (hoofdstuk 12 van de wetgeving van Malta). Een rechtsmiddel tegen de beslissing van de First Hall of the Civil Court moet worden ingesteld bij de Court of Appeal.

Laatste update: 25/03/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.