Erfenissen

Polen

Inhoud aangereikt door
Polen

Artikel 78, onder a) - de naam en de contactgegevens van de gerechten of autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 45, lid 1, en voor het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 50, lid 2

a) Regionale rechtbank

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

b) Hof van beroep - het beroep wordt ingesteld via de regionale rechtbank die de bestreden beslissing heeft gegeven.

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

Artikel 78, onder b) - de procedures als bedoeld in artikel 51 om beslissingen gegeven in hoger beroep aan te vechten

a) Hooggerechtshof - het hoger beroep wordt ingesteld via het hof van beroep dat het bestreden arrest heeft gegeven.

b) Adres: Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Warszawa 41

Tel.: +48 22 530 8000

c) Cassatieberoep - cassatieberoep mag niet leiden tot betwisting van de feiten of beoordeling van de bewijzen.

Artikel 78, onder c) - de informatie betreffende de in artikel 64 bedoelde autoriteiten die bevoegd zijn om de erfrechtverklaring af te geven

a) Districtsrechtbank

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

b) Notaris

http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

Artikel 78, onder d) - de in artikel 72 bedoelde rechtsmiddelen

a)

- Indien de Europese erfrechtverklaring werd afgegeven door een districtsrechtbank, wordt via de districtsrechtbank bezwaar aangetekend bij de regionale rechtbank.

- Indien de Europese erfrechtverklaring werd afgegeven door een notaris, wordt via de notaris bezwaar aangetekend bij de regionale rechtbank.

b)

- Rechtbanken:

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

- Notarissen:

http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

Artikel 79 - Vaststelling en wijziging van de lijst met in artikel 3, lid 2, bedoelde informatie

Niet van toepassing

Laatste update: 21/12/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.