Erfenissen

Slowakije

Inhoud aangereikt door
Slowakije

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Slowakije

Familierecht — erfopvolging


*verplichte invoer

Artikel 78, onder a) - de naam en de contactgegevens van de gerechten of autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 45, lid 1, en voor het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 50, lid 2

De instanties die bevoegd zijn voor het behandelen van een verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid conform artikel 45, lid 1, zijn de districtsrechtbanken (okresné súdy).

De instanties waarbij, conform artikel 50, lid 2, rechtsmiddelen kunnen worden ingesteld tegen beslissingen op verzoeken om een verklaring van uitvoerbaarheid, zoals bedoeld in artikel 45, lid 1, zijn de regionale rechtbanken (krajské súdy). Het rechtsmiddel moet worden ingesteld bij de districtsrechtbank die de bestreden beslissing heeft gegeven.

Artikel 78, onder b) - de procedures als bedoeld in artikel 51 om beslissingen gegeven in hoger beroep aan te vechten

Tegen beslissingen gegeven op het rechtsmiddel kan buitengewoon beroep (dovolanie) worden ingesteld (artikel 51). Het buitengewoon beroep wordt behandeld door het Hooggerechtshof van de Slowaakse republiek (Najvyšší súd Slovenskej republiky) en wordt ingesteld bij de districtsrechtbank die de beslissing in eerste aanleg heeft gegeven. Het buitengewoon beroep hoeft niet noodzakelijkerwijs alleen betrekking te hebben op rechtsgebreken in de bestreden beslissing.

Artikel 78, onder c) - de informatie betreffende de in artikel 64 bedoelde autoriteiten die bevoegd zijn om de erfrechtverklaring af te geven

De volgende instanties zijn bevoegd om de erfrechtverklaring af te geven (artikel 64):

  • een door de rechtbank aangestelde notaris (notár poverený súdom) – zowel vóór als na de definitieve afsluiting van de erfopvolgingsprocedure.

Artikel 78, onder d) - de in artikel 72 bedoelde rechtsmiddelen

Rechtsmiddelen in de zin van artikel 72:

  • het rechtsmiddel moet uiterlijk 15 dagen na de datum van afgifte van de Europese erfrechtverklaring worden ingesteld bij de districtsrechtbank die de notaris heeft aangesteld als lasthebber voor de erfopvolgingsprocedure. Het rechtsmiddel heeft opschortende werking. Rechtsmiddelen betreffende de Europese erfrechtverklaring worden behandeld door de districtsrechtbanken.

Artikel 79 - Vaststelling en wijziging van de lijst met in artikel 3, lid 2, bedoelde informatie

Er zijn in de Slowaakse republiek geen andere autoriteiten en juridische beroepsbeoefenaren in de zin van artikel 3, lid 2.

Laatste update: 09/04/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.