Erfenissen

Zweden

Inhoud aangereikt door
Zweden

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Zweden

Familierecht — erfopvolging


*verplichte invoer

Artikel 78, onder a) - de naam en de contactgegevens van de gerechten of autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 45, lid 1, en voor het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 50, lid 2

Verzoeken om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 45, lid 1:

- districtsrechtbank (tingsrätt).

Rechtsmiddelen tegen een beslissing overeenkomstig artikel 50, lid 2:

- een rechtsmiddel overeenkomstig artikel 50, lid 2, moet worden ingesteld bij het gerecht dat de beslissing heeft gegeven:

- districtsrechtbank (tingsrätt).

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 78, onder b) - de procedures als bedoeld in artikel 51 om beslissingen gegeven in hoger beroep aan te vechten

- Hof van beroep (hovrätt) en hooggerechtshof (Högsta domstolen).

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 78, onder c) - de informatie betreffende de in artikel 64 bedoelde autoriteiten die bevoegd zijn om de erfrechtverklaring af te geven

Zweedse belastingdienst (Skatteverket)

171 94 Solna.

Artikel 78, onder d) - de in artikel 72 bedoelde rechtsmiddelen

Procedure: de wet inzake gerechtelijke aangelegenheden (1996:242) (lagen om domstolsärenden) is van toepassing op het rechtsmiddel, tenzij in de verordening betreffende erfopvolging anders is bepaald.

Benaming: districtsrechtbank, hof van beroep en hooggerechtshof.

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 79 - Vaststelling en wijziging van de lijst met in artikel 3, lid 2, bedoelde informatie

a) Zweedse belastingdienst;

b) verdeler van de nalatenschap (skiftesman);

c) executeur-testamentair (testamentsexekutor), in de hoedanigheid van verdeler van de nalatenschap zonder speciale volmacht daartoe;

d) speciale beheerder van de nalatenschap (särskild boutredningsman), in de hoedanigheid van verdeler van de nalatenschap zonder speciale volmacht daartoe.

Laatste update: 30/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.