Succesiunile

Austria

Conținut furnizat de
Austria

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Austria

Dreptul familiei – chestiuni referitoare la succesiuni


*mențiuni obligatorii

Articolul 78 litera (a) - denumirea și coordonatele instanțelor judecătorești competente sau ale autorităților competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri în conformitate cu articolul 50 alineatul (2)

Instanțele competente în ceea ce privește cererile prevăzute la articolul 45 alineatul (1) sunt instanțele districtuale (Bezirksgerichte).

Instanța competentă să soluționeze căile de atac introduse împotriva hotărârilor privind astfel de cereri în temeiul articolului 50 alineatul (2) este instanța regională superioară (Landesgericht), prin intermediul instanței districtuale care a pronunțat hotărârea.

Articolul 78 litera (b) - procedura menționată la articolul 51 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac

Recursurile pe motive de drept (Revisionsrekurs) se introduc la Curtea Supremă (Oberster Gerichtshof), prin intermediul instanței districtuale care a pronunțat hotărârea în primă instanță.

Articolul 78 litera (c) - informații relevante referitoare la autoritățile competente să elibereze certificatul în temeiul articolului 64

Certificatul european de moștenitor se eliberează de către instanța districtuală [de către comisarul instanței (Gerichtskommissär), și anume, de către un notar care acționează în calitate de autoritate judiciară].

Articolul 78 litera (d) - căile de atac menționate la articolul 72

Instanța districtuală soluționează și plângerile din partea părților care consideră că certificatul de moștenitor eliberat conține erori. O cale de atac împotriva hotărârii judecătorești poate fi introdusă, în termen de 14 zile de la notificare sau comunicare, la instanța regională superioară, prin intermediul instanței districtuale care s-a pronunțat în primă instanță.

În cazul în care comisarul instanței are îndoieli cu privire la eliberarea certificatului de moștenitor conform celor solicitate, acesta va transmite cererea judecătorului; judecătorul va hotărî dacă și cum ar trebui să elibereze certificatul comisarul instanței.

Articolul 79 - Stabilirea și modificarea ulterioară a listei cuprinzând informațiile menționate la articolul 3 alineatul (2)

În Austria, nu există alte autorități sau profesii juridice cu competență în acest domeniu, în sensul articolului 3 alineatul (2).

Ultima actualizare: 27/06/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.