Succesiunile

Belgia

Conținut furnizat de
Belgia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Belgia

Dreptul familiei – chestiuni referitoare la succesiuni


*mențiuni obligatorii

Articolul 78 litera (a) - denumirea și coordonatele instanțelor judecătorești competente sau ale autorităților competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri în conformitate cu articolul 50 alineatul (2)

Cererile de încuviințare a executării: instanța de prim grad de jurisdicție (tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg)

Căile de atac împotriva hotărârilor cu privire la astfel de cereri:

– o obiecție (opposition/verzet) poate fi introdusă la aceeași instanță de prim grad de jurisdicție

– un recurs (appel/beroep) poate fi introdus la Curtea de Apel (Cour d'appel/Hof van Beroep)

Articolul 78 litera (b) - procedura menționată la articolul 51 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac

Curtea de Casație (Cour de Cassation/Hof van Cassatie) examinează motivele de drept. Aceasta nu examinează cauza pe fond. Introducerea unei acțiuni la Curtea de Casație este o procedură specială. O cauză poate fi adusă înaintea Curții de Casație doar după epuizarea căilor de atac ordinare, precum obiecțiile sau recursurile; Curtea de Casație constată doar dacă hotărârea atacată este contrară unei legi sau unei alte norme de drept. Dacă da, Curtea de Casație va casa hotărârea atacată și va deferi cauza unei alte instanțe de același nivel ca instanța de prim grad de jurisdicție. Aceasta din urmă trebuie să judece din nou cauza pe fond.

Cour de Cassation/Hof van Cassatie

Palais de justice/Justitiepaleis
Place Poelaert/Poelaertplein 1
1000 Bruxelles

Articolul 78 litera (c) - informații relevante referitoare la autoritățile competente să elibereze certificatul în temeiul articolului 64

Certificatele prevăzute la articolul 64 sunt eliberate de notari.

Articolul 78 litera (d) - căile de atac menționate la articolul 72

Instanța competentă în materie de dreptul familiei (Tribunal de la Famille/Familierechtbank) a fost înființată prin Legea din 13 iulie 2013; aceasta este o divizie a instanței de prim grad de jurisdicție. În scopul simplificării și pentru a reduce costurile procedurilor judiciare, noua lege stabilește norma generală potrivit căreia acțiunea trebuie să fie introdusă prin cerere (requête/verzoekschrift) adresată instanței. Cu toate acestea, în numeroase cazuri, acțiunea poate fi introdusă prin citare (citation/dagvaarding) comunicată celeilalte părți, procedură prin care reclamantul are un mai mare control asupra datei la care cauza este adusă efectiv în fața instanței.

Ultima actualizare: 17/06/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.