Succesiunile

Cipru

Conținut furnizat de
Cipru

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Cipru

Dreptul familiei – chestiuni referitoare la succesiuni


*mențiuni obligatorii

Articolul 78 litera (a) - denumirea și coordonatele instanțelor judecătorești competente sau ale autorităților competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri în conformitate cu articolul 50 alineatul (2)

Instanțele competente sunt tribunalele districtuale.

  • Tribunalul districtual Nicosia

Adresă: Charalambou Mouskou, 1405 Nicosia, Cipru

Tel.: (+357) 22865518

Fax: (+357) 22304212/22805330

Email: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Tribunalul districtual Limassol

Adresă: Leoforos Lordou Vyronos 8, P.O. Box 54619, 3726 Limassol, Cipru

Tel.: (+357) 25806100/25806128

Fax: (+357) 25305311

Email: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Tribunalul districtual Larnaca

Adresă: Leoforos Artemidos, 6301 Larnaca P.O. Box 40107, Cipru

Tel.: (+357) 24802721

Fax: (+357) 24802800

Email: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Tribunalul districtual Paphos

Adresă: Intersecția dintre Neofytou și Nikou Nikolaïdi, 8100 Paphos, P.O. Box 60007, Cipru

Tel.: (+357) 26802601

Fax: (+357) 26306395

Email: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Tribunalul districtual Famagusta

Adresă: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cipru

Tel.: (+357) 23730950/23742075

Fax: (+357) 23741904

Email: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Articolul 78 litera (b) - procedura menționată la articolul 51 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac

Legislația din Cipru nu prevede nicio procedură pentru contestarea unei hotărâri pronunțate de Curtea Supremă (Anótato Dikastírio) în urma unei astfel de proceduri de recurs.

Cu toate acestea, dacă o hotărâre de încuviințare a executării este atacată printr-o cerere privilegiată (pronomiakó éntalma) audiată de un judecător al Curții Supreme, atunci se poate exercita o cale de apel (éfesi) împotriva hotărârii judecătorului, întocmai ca într-o cauză civilă.

În orice caz, dacă se susține că a existat o încălcare a drepturilor omului, se poate transmite o cerere individuală Curții Europene a Drepturilor Omului din Strasbourg.

Articolul 78 litera (c) - informații relevante referitoare la autoritățile competente să elibereze certificatul în temeiul articolului 64

Autoritatea emitentă a certificatului european de moștenitor este tribunalul districtual (Eparchiakó Dikastírio) de resort, la fel ca în cazul cererii de hotărâre de încuviințare menționate mai sus.

Articolul 78 litera (d) - căile de atac menționate la articolul 72

Forma de atac disponibilă împotriva unei hotărâri a autorității emitente, cu alte cuvinte a tribunalului districtual, în ceea ce privește emiterea unui certificat este contestarea la Curtea Supremă, în conformitate cu Codul de procedură civilă (Thesmoí Politikís Dikonomías).

În mod excepțional, Curtea Supremă poate autoriza depunerea unei cereri privilegiate, caz în care se aplică cele menționate mai sus.

Articolul 79 - Stabilirea și modificarea ulterioară a listei cuprinzând informațiile menționate la articolul 3 alineatul (2)

Singura autoritate care exercită funcții judiciare, care acționează în temeiul unei delegări de competențe din partea unei autorități judiciare sau care acționează sub controlul unei autorități judiciare este grefierul (protokollitís) fiecărui tribunal districtual, în temeiul secțiunii 13 din Legea administrării succesiunii, cap. 189, dar nu sunt îndeplinite condițiile pentru exercitarea acestor competențe prevăzute la articolul 3 alineatul (2) din regulament, prin urmare grefierul nu este considerat o „instanță” în sensul regulamentului.

Având în vedere înțelesul termenului de „hotărâre” de la articolul 3 alineatul (1) litera (g) din regulament, singura competență a grefierului care îndeplinește toate condițiile prevăzute la articolul 3 alineatul (2) din regulament este stabilirea costurilor cererilor și ale procedurilor care au în general legătură cu moștenirile, prin urmare grefierul corespunde definiției termenului de „instanță” din regulament atunci când îndeplinește această competență.

Ultima actualizare: 12/07/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.