Succesiunile

Cehia

Conținut furnizat de
Cehia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Cehia

Dreptul familiei – chestiuni referitoare la succesiuni


*mențiuni obligatorii

Articolul 78 litera (a) - denumirea și coordonatele instanțelor judecătorești competente sau ale autorităților competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri în conformitate cu articolul 50 alineatul (2)

În temeiul articolului 45(1) din regulament, cererile de încuviințare a executării sunt soluționate de okresní soud [instanța districtuală] (la Praga, obvodní soud, la Brno, Městský soud).

Căile de atac împotriva hotărârilor cu privire la cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 50(2) din regulament sunt soluționate de krajský soud [instanța regională] (la Praga, Městský soud). Căile de atac trebuie introduse la instanța a cărei hotărâre este atacată.

Articolul 78 litera (b) - procedura menționată la articolul 51 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac

Pot fi utilizate doar următoarele căi de atac extraordinare:

- žaloba pro zmatečnost [acțiune în anulare]

- žaloba na obnovu řízení [cerere de redeschidere a procedurii]

- dovolání [cerere de revizuire]

Toate căile extraordinare de atac enumerate trebuie să fie depuse la instanța care s-a pronunțat asupra cauzei în primă instanță.

Articolul 78 litera (c) - informații relevante referitoare la autoritățile competente să elibereze certificatul în temeiul articolului 64

Numai o instanță poate emite un certificat european de moștenitor. În cazul în care procedura de succesiune este deja în desfășurare, certificatul este emis de comisarul instanței de la instanța responsabilă pentru procedura în cauză în temeiul articolului 100 alineatul (1) din Legea nr. 292/2013 privind procedurile judiciare speciale.

În cazul în care certificatul european de moștenitor trebuie să fie rectificat, modificat sau revocat după finalizarea procedurii succesorale, această acțiune de competența instanței nu poate fi efectuată de un notar care acționează în calitate de comisar al instanței, deoarece competența acestuia s-a încheiat; acesta nu mai este comisar al instanței.

Articolul 78 litera (d) - căile de atac menționate la articolul 72

Krajský soud [instanța regională] (la Praga, Městský soud) se pronunță asupra căilor de atac introduse la un notar care acționează în calitate de comisar al instanței sau la okresní soud [instanța districtuală] a cărei hotărâre este atacată.

Articolul 79 - Stabilirea și modificarea ulterioară a listei cuprinzând informațiile menționate la articolul 3 alineatul (2)

În conformitate cu articolul 100 alineatul (1) din Legea nr. 292/2013 privind procedurile judiciare speciale, acțiunile de competența instanței de prim grad de jurisdicție în procedura de succesiune sunt efectuate de un notar acționând în calitate de comisar al instanței, autorizat de instanță, în afara cazului în care se specifică altfel.

Ultima actualizare: 03/06/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.