Succesiunile

Estonia

Conținut furnizat de
Estonia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Estonia

Dreptul familiei – chestiuni referitoare la succesiuni


*mențiuni obligatorii

Articolul 78 litera (a) - denumirea și coordonatele instanțelor judecătorești competente sau ale autorităților competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri în conformitate cu articolul 50 alineatul (2)

În Estonia, instanțele teritoriale au competența de a soluționa cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) din regulament. Există patru instanțe teritoriale în Estonia: instanțele teritoriale din comitatele Harju, Pärnu, Tartu și Viru. Datele de contact ale instanțelor teritoriale sunt disponibile pe site-urile instanțelor.

În Estonia, instanțele districtuale au competența de a soluționa căile de atac introduse împotriva hotărârilor cu privire la cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) din regulament. Există două instanțe districtuale în Estonia: instanța districtuală Tallinn și instanța districtuală Tartu. Datele de contact ale instanțelor districtuale sunt disponibile pe site-urile instanțelor.

Căile de atac soluționate de instanțele districtuale se depun la instanța teritorială a cărei hotărâre este atacată.

În calitate de instanță de al doilea grad de jurisdicție, instanța districtuală din Tallinn judecă apelurile formulate împotriva hotărârilor pronunțate de instanțele teritoriale din Harju și Pärnu. În calitate de instanță de al doilea grad de jurisdicție, instanța districtuală din Tartu judecă apelurile formulate împotriva hotărârilor pronunțate de instanțele teritoriale din Tartu și Viru.

Articolul 78 litera (b) - procedura menționată la articolul 51 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac

În Estonia, această procedură este de competența Curții Supreme. O hotărâre a unei instanțe districtuale poate fi contestată prin introducerea unui recurs la Curtea Supremă. Recursul împotriva unei hotărâri judecătorești se poate întemeia doar pe faptul că, atunci când a pronunțat hotărârea, instanța districtuală a aplicat incorect o dispoziție de drept material sau a încălcat grav o dispoziție de drept procedural, iar acest fapt ar fi putut conduce la o hotărâre judecătorească incorectă.

Datele de contact sunt disponibile pe site-ul Curții Supreme.

Articolul 78 litera (c) - informații relevante referitoare la autoritățile competente să elibereze certificatul în temeiul articolului 64

În Estonia, certificatele europene de moștenitor sunt emise de notari, în conformitate cu articolul 64 din regulament. Datele de contact actualizate ale tuturor notarilor care au fost numiți în Estonia sunt disponibile pe site-ul Camerei Notarilor sau prin funcționalitatea Găsiți un notar.

Articolul 78 litera (d) - căile de atac menționate la articolul 72

În Estonia, această procedură este de competența instanțelor teritoriale.

Pentru a contesta un certificat european de moștenitor emis de un notar, trebuie să se depună o cerere la instanța teritorială în a cărei circumscripție este situat notarul care a eliberat certificatul european de moștenitor. Instanța teritorială va pronunța o hotărâre judecătorească privind această cerere.

Hotărârea instanței teritoriale poate fi contestată în fața unei instanțe districtuale, iar o hotărâre a acesteia din urmă cu privire la calea de atac poate fi contestată la Curtea Supremă.

Articolul 79 - Stabilirea și modificarea ulterioară a listei cuprinzând informațiile menționate la articolul 3 alineatul (2)

Nu există astfel de autorități în Estonia.

Ultima actualizare: 29/03/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.