Succesiunile

Finlanda

Conținut furnizat de
Finlanda

Articolul 78 litera (a) - denumirea și coordonatele instanțelor judecătorești competente sau ale autorităților competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri în conformitate cu articolul 50 alineatul (2)

Încuviințarea executării:

Instanța districtuală

Informații de contact: https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/tuomioistuinlaitos/tuomioistuimet/yleisettuomioistuimet/karajaoikeudet.html

Căile de atac formulate împotriva hotărârilor instanței districtuale:

Curtea de Apel

Informații de contact: https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/tuomioistuinlaitos/tuomioistuimet/yleisettuomioistuimet/hovioikeudet.html

Articolul 78 litera (b) - procedura menționată la articolul 51 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac

Curtea Supremă

Informații de contact: http://korkeinoikeus.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Calea de atac menționată la articolul 51 din regulament este o cale de atac la Curtea Supremă, dacă se permite introducerea unei căi de atac (capitolul 30, articolele 1-3 din Codul de procedură judiciară).

Articolul 78 litera (c) - informații relevante referitoare la autoritățile competente să elibereze certificatul în temeiul articolului 64

Certificatul este eliberat de:

Digi- ja väestötietovirasto (Biroul digital al stării civile)

Lintulahdenkuja 2

00530 Helsinki

Telefon: +358 29 55 390 99

E-mail: perintotodistus(at)ddv.fi

Articolul 78 litera (d) - căile de atac menționate la articolul 72

Căile de atac sunt soluționate de:

Helsingin hallinto-oikeus (Instanța administrativă din Helsinki)

Radanrakentajantie 5

00520 Helsinki

Serviciul clienți: +358 29 56 42 069

Fax: +358 29 56 45079

E-mail: helsinki.hao(at)oikeus.fi

Articolul 79 - Stabilirea și modificarea ulterioară a listei cuprinzând informațiile menționate la articolul 3 alineatul (2)

Executor numit de instanță

Ultima actualizare: 04/08/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.