Succesiunile

Germania

Conținut furnizat de
Germania

Articolul 78 litera (a) - denumirea și coordonatele instanțelor judecătorești competente sau ale autorităților competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri în conformitate cu articolul 50 alineatul (2)

- instanța regională (Landgericht)

- instanța regională superioară (Oberlandesgericht)

Articolul 78 litera (b) - procedura menționată la articolul 51 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac

cale de atac (Rechtsbeschwerde)

- Curtea Federală de Justiție [Bundesgerichtshof - BGH]

Articolul 78 litera (c) - informații relevante referitoare la autoritățile competente să elibereze certificatul în temeiul articolului 64

  • Tribunalul cantonal (Amtsgericht);
  • Baden-Württemberg: Amtsnotariat

Articolul 78 litera (d) - căile de atac menționate la articolul 72

- instanța regională superioară (Oberlandesgericht)

Calea de atac trebuie introdusă în termen de o lună de la data la care persoana care o exercită este informată cu privire la hotărâre.

În cazul în care persoana locuiește în străinătate, termenul este de două luni.

Calea de atac trebuie introdusă în scris sau sub forma unei declarații orale consemnate în scris în fața instanței și poate viza aspecte de fapt și de drept.

Calea de atac este transmisă automat instanței regionale superioare,

care o poate soluționa sau o poate retrimite instanței inferioare, care va trebui să se pronunțe ținând seama de opinia instanței regionale superioare.

Articolul 79 - Stabilirea și modificarea ulterioară a listei cuprinzând informațiile menționate la articolul 3 alineatul (2)

Nu se aplică

Ultima actualizare: 08/07/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.