Succesiunile

Ungaria

Conținut furnizat de
Ungaria

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Ungaria

Dreptul familiei – chestiuni referitoare la succesiuni


*mențiuni obligatorii

Articolul 78 litera (a) - denumirea și coordonatele instanțelor judecătorești competente sau ale autorităților competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri în conformitate cu articolul 50 alineatul (2)

Instanța districtuală situată în circumscripția instanței regionale; în Budapesta, Tribunalul Central al Districtului Buda. Căile de atac sunt soluționate de instanțele regionale, în Budapesta, de instanța regională a capitalei Budapesta (denumirea și adresa instanțelor).

Articolul 78 litera (b) - procedura menționată la articolul 51 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac

Cererile de revizuire sunt soluționate de Curtea Supremă din Ungaria în cadrul unei proceduri de revizuire.

Articolul 78 litera (c) - informații relevante referitoare la autoritățile competente să elibereze certificatul în temeiul articolului 64

Autoritățile competente pentru emiterea certificatelor sunt:

– instanțele judecătorești, în sensul articolului 3 alineatul (2): instanțele districtuale

– alte autorități competente în materie de succesiuni în temeiul legislației naționale: notarii

Articolul 78 litera (d) - căile de atac menționate la articolul 72

Căile de atac sunt soluționate de instanțele regionale sau, în Budapesta, de instanța regională a capitalei Budapesta (denumirea și adresa instanțelor).

Articolul 79 - Stabilirea și modificarea ulterioară a listei cuprinzând informațiile menționate la articolul 3 alineatul (2)

În Ungaria, notarii publici reprezintă „alte autorități și profesioniști din domeniul juridic”.

Ultima actualizare: 02/01/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.