Succesiunile

Italia

Conținut furnizat de
Italia

Articolul 78 litera (a) - denumirea și coordonatele instanțelor judecătorești competente sau ale autorităților competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri în conformitate cu articolul 50 alineatul (2)

Curtea de Apel (corte d’appello)

Datele de contact ale tuturor curților de apel pot fi găsite la această adresă: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp executând clic pe RICERCA și apoi selectând „Corte d’Appello” în filtrul denumit TIPO UFFICIO (ignorând celelalte câmpuri).

Articolul 78 litera (b) - procedura menționată la articolul 51 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac

Curtea Supremă de Casație (Corte Suprema di Cassazione)

Piazza Cavour

00193 Roma (RM)

Italia

Tel. (+39) 06 68831

Fax (+39) 06 6883423

Site http://www.cortedicassazione.it/

Sărbătoare legală: 29 iunie

Procedura disponibilă în Italia este recursul pe motive de drept (ricorso per cassazione).

Articolul 78 litera (c) - informații relevante referitoare la autoritățile competente să elibereze certificatul în temeiul articolului 64

Notarii

Datele de contact ale notarilor (notai) pot fi găsite la această adresă: http://www.notariato.it/it/utilita/ricerca_notaio.jsp.

Articolul 78 litera (d) - căile de atac menționate la articolul 72

O „plângere” (reclamo) în conformitate cu articolul 739 din Codul de procedură civilă.

(a)

Instanța de drept comun (tribunale) pe raza căreia este situat sediul notarului, formată dintr-un complet de trei judecători (in composizione collegiale).

(b)

Datele de contact ale tuturor instanțelor de drept comun (tribunali) pot fi găsite la această adresă: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp executând clic pe RICERCA și apoi selectând „Tribunale” în filtrul denumit TIPO UFFICIO (ignorând celelalte câmpuri).

(c)

O plângere în conformitate cu articolul 739 din Codul de procedură civilă este introdusă prin cerere la tribunalul de drept comun, care se pronunță în procedură rapidă cu ușile închise (in camera di consiglio). Plângerea trebuie să fie depusă într-un termen obligatoriu de zece zile de la comunicarea (comunicazione) deciziei autorității emitente, dacă este pronunțată împotriva unei singure părți sau de la notificarea acesteia (notificazione), dacă este pronunțată împotriva mai multor părți.

Ultima actualizare: 08/01/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.