Succesiunile

Lituania

Conținut furnizat de
Lituania

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Lituania

Dreptul familiei – chestiuni referitoare la succesiuni


*mențiuni obligatorii

Articolul 78 litera (a) - denumirea și coordonatele instanțelor judecătorești competente sau ale autorităților competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri în conformitate cu articolul 50 alineatul (2)

Curtea de Apel a Lituaniei (Lietuvos apeliacinis teismas)

Adresă: Gedimino pr. 40/1, LT-01503 Vilnius, Lituania

Tel.: (+370 70) 663 685

Fax: (+370 70) 663 060

Email: apeliacinis@apeliacinis.lt, apeliacinis@teismas.lt

Articolul 78 litera (b) - procedura menționată la articolul 51 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac

Curtea Supremă a Lituaniei (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas)

Adresă: Gynėjų g. 6, LT-01109 Vilnius, Lithuania
Tel.: (+370 5) 2 616 466
Fax: (+370 5) 2 616 813
Email: lat@teismas.lt

Procedura este un recurs în casație, depus în conformitate cu dispozițiile naționale care reglementează procedurile în fața Curții de Casație. În conformitate cu dispozițiile Codului de procedură civilă al Republicii Lituania (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas), recursul în casație este posibil numai în următoarele cazuri: (1) o încălcare a dispozițiilor de drept material sau procedural care prezintă o importanță semnificativă pentru interpretarea și aplicarea uniformă a legii, în cazul în care încălcarea respectivă ar fi putut influența adoptarea unei hotărâri ilegale; (2) dacă, în hotărârea atacată, o instanță nu a urmat jurisprudența constantă a Curții Supreme a Lituaniei; (3) jurisprudența Curții Supreme a Lituaniei cu privire la chestiunea de drept în litigiu nu este uniformă. Curtea de Casație examinează hotărârile atacate numai din punctul de vedere al aplicării legii, în limitele recursului în casație.

Articolul 78 litera (c) - informații relevante referitoare la autoritățile competente să elibereze certificatul în temeiul articolului 64

Certificatul este eliberat de un notar de la locul deschiderii succesiunii. Competența teritorială a notarilor în materie succesorală este stabilită de ministrul justiției din Republica Lituania.

O listă actualizată a notarilor, precum și informații utile privind datele lor de contact și competența lor teritorială în materie succesorală poate fi consultată online la adresa https://notarurumai.lt/notarai/pagal-darbuotojus.

Articolul 78 litera (d) - căile de atac menționate la articolul 72

Căile de atac pot fi introduse la instanța districtuală (apylinkės teismas) de la locul unde se află sediul notarului.

În conformitate cu dispozițiile legii privind notarii din Lituania (Notariato įstatymas), orice parte interesată care consideră că actul notarial sau refuzul de a întocmi un act notarial sunt ilegale poate introduce o acțiune în fața instanței de la locul unde se află sediul notarului. În conformitate cu Codul lituanian de procedură civilă (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas), lipsa unei astfel de acțiuni nu afectează dreptul de a introduce o acțiune în justiție pentru a solicita repararea prejudiciului cauzat de actele ilicite ale notarului. O acțiune împotriva unui act notarial poate fi introdusă în termen de maximum douăzeci de zile de la data la care reclamantul a luat cunoștință sau ar fi trebuit să ia cunoștință de actul atacat sau de refuzul de a întocmi actul atacat, însă nu mai târziu de nouăzeci de zile de la data la care actul atacat a fost întocmit. Litigiile referitoare la actele notariale se soluționează prin hotărâre judecătorească. În cazul în care calea de atac este admisă, instanța anulează actul notarial sau solicită notarului să întocmească actul notarial în cauză. O hotărâre judecătorească privind actele notariale poate face obiectul unei căi de atac separate în fața Curții de Apel.

Datele de contact ale instanțelor districtuale

Ultima actualizare: 07/04/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.