Succesiunile

Luxemburg

Conținut furnizat de
Luxemburg

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Luxemburg

Dreptul familiei – chestiuni referitoare la succesiuni


*mențiuni obligatorii

Articolul 78 litera (a) - denumirea și coordonatele instanțelor judecătorești competente sau ale autorităților competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri în conformitate cu articolul 50 alineatul (2)

Instanța sau autoritatea competentă

Președintele instanței districtuale (Tribunal d’arrondissement)

Adrese

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: 00352 4759 811

Tribunal d'arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tel.: 00352 8032 141

Instanța competentă să soluționeze căile de atac

Curtea de Apel hotărând în materie civilă (Cour d’appel siégeant en matière civile)

Adresa

Cour d’appel

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: 00352 4759 811

Articolul 78 litera (b) - procedura menționată la articolul 51 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac

Instanța competentă

Curtea de Casație (Cour de cassation)

Adresa

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: (+352) 475981-2369 / 2373

Procedura

Recurs pe motive de drept (recours en cassation)

Articolul 78 litera (c) - informații relevante referitoare la autoritățile competente să elibereze certificatul în temeiul articolului 64

Autoritățile competente

Toți notarii care sunt membri ai Camerei Notarilor (Chambre des Notaires) din Marele Ducat al Luxemburgului.

Informații

http://www.notariat.lu

Articolul 78 litera (d) - căile de atac menționate la articolul 72

Instanța competentă

Instanța districtuală (Tribunal d’arrondissement)

Adresa:

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: 00352 4759 811

Tribunal d'arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

7, avenue de la Gare

B.P. 164

L-9202 Diekirch

Tel.: 00352 8032 141

Procedura

Procedură scrisă

Articolul 79 - Stabilirea și modificarea ulterioară a listei cuprinzând informațiile menționate la articolul 3 alineatul (2)

/

Ultima actualizare: 13/07/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.