Succesiunile

Malta

Conținut furnizat de
Malta

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Malta

Dreptul familiei – chestiuni referitoare la succesiuni


*mențiuni obligatorii

Articolul 78 litera (a) - denumirea și coordonatele instanțelor judecătorești competente sau ale autorităților competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri în conformitate cu articolul 50 alineatul (2)

Instanța competentă pentru soluționarea unei cereri de constatare a forței executorii este prima cameră a Tribunalului civil. O eventuală cale de atac împotriva acestei hotărâri se introduce la Curtea de apel.

Articolul 78 litera (b) - procedura menționată la articolul 51 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac

A se vedea prevederile titlului IV din cartea III a Codului de organizare și procedură civilă (capitolul 12 - Legislația Maltei) privind cererile de rejudecare.

Articolul 78 litera (c) - informații relevante referitoare la autoritățile competente să elibereze certificatul în temeiul articolului 64

Autoritățile competente să elibereze un certificat în conformitate cu articolul 64 sunt Tribunalul civil (secția jurisdicție necontencioasă) și notarii cărora li s-a încredințat un mandat în temeiul Legii privind exercitarea profesiei de notar și arhivele notariale.

Articolul 78 litera (d) - căile de atac menționate la articolul 72

Contestația se depune printr-o cerere pe proprie răspundere la prima cameră a Tribunalului civil potrivit Codului de organizare și procedură civilă (capitolul 12 - Legislația Maltei). O eventuală cale de atac împotriva hotărârii pronunțate de prima cameră a Tribunalului civil se introduce la Curtea de apel.

Ultima actualizare: 08/07/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.