Succesiunile

Ţările de Jos

Conținut furnizat de
Ţările de Jos

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Ţările de Jos

Dreptul familiei – chestiuni referitoare la succesiuni


*mențiuni obligatorii

Articolul 78 litera (a) - denumirea și coordonatele instanțelor judecătorești competente sau ale autorităților competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri în conformitate cu articolul 50 alineatul (2)

Judecătorul însărcinat cu luarea măsurilor provizorii (voorzieningenrechter) la instanța districtuală (rechtbank).

Articolul 78 litera (b) - procedura menționată la articolul 51 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac

Recurs în casație (beroep in cassatie) introdus la Curtea Supremă (Hoge Raad). Curtea Supremă nu reexaminează faptele cauzei, ci se pronunță pe baza acestora, astfel cum au fost stabilite de instanța de apel (în acest caz, instanța districtuală). Curtea Supremă verifică dacă instanța a interpretat și a aplicat corect legea și dacă hotărârea atacată a fost motivată într-un mod suficient și ușor de înțeles. Recursul are drept scop promovarea și asigurarea uniformității juridice, dezvoltarea dreptului și protecția juridică.

Articolul 78 litera (c) - informații relevante referitoare la autoritățile competente să elibereze certificatul în temeiul articolului 64

Noratii (notaris). Datele de contact ale notarilor și competențele lor specifice pot fi obținute de la Asociația regală neerlandeză a notarilor (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie - KNB).

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
Tel: +31 70 3307111
Fax: +31 70 3602861
E-mail: info@knb.nl
PO Box 16020, 2500 BA Haga
Adresa pentru vizitatori: Spui 184, 2511 BW Haga

Articolul 78 litera (d) - căile de atac menționate la articolul 72

Judecătorul cantonal (kantonrechte) de la instanța districtuală. Procedura este inițiată prin depunerea unei cereri. Instanța districtuală citează părțile interesate. Acestea pot depune o întâmpinare înainte de începerea procedurii sau, dacă instanța permite acest lucru, pe parcursul procedurii. Părțile își pot prezenta apărarea și oral, în cursul ședinței de judecată. La sfârșitul ședinței, instanța fixează termenul la care se va pronunța.

Articolul 79 - Stabilirea și modificarea ulterioară a listei cuprinzând informațiile menționate la articolul 3 alineatul (2)

În Țările de Jos nu există o autoritate de tipul celor menționate la articolul 3 alineatul (2) din regulament.

Ultima actualizare: 13/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.