Succesiunile

Polonia

Conținut furnizat de
Polonia

GĂSIREA INSTANŢELOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Polonia

Dreptul familiei – chestiuni referitoare la succesiuni


*mențiuni obligatorii

Articolul 78 litera (a) - denumirea și coordonatele instanțelor judecătorești competente sau ale autorităților competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri în conformitate cu articolul 50 alineatul (2)

(a) Instanța regională

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

(b) Curtea de Apel – calea de atac se introduce prin intermediul instanței regionale care a pronunțat hotărârea atacată.

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

Articolul 78 litera (b) - procedura menționată la articolul 51 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac

(a) Curtea Supremă – calea de atac se introduce prin intermediul instanței de apel care a pronunțat hotărârea atacată.

(b) Adresa: Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Varșovia 41

Tel.: +48 22 530 8000

(c) Recurs în casație – calea de atac nu poate contesta faptele astfel cum sunt stabilite sau evaluarea probelor.

Articolul 78 litera (c) - informații relevante referitoare la autoritățile competente să elibereze certificatul în temeiul articolului 64

(a) Instanța districtuală

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

(b) Notarul

http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

Articolul 78 litera (d) - căile de atac menționate la articolul 72

(a)

– În cazul în care certificatul european de moștenitor a fost emis de o instanță districtuală, contestația se depune la instanța regională, prin intermediul instanței districtuale;

– În cazul în care certificatul european de moștenitor a fost emis de un notar, contestația se depune la instanța regională, prin intermediul notarului;

(b)

– Instanțe:

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

– Notari:

http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

Articolul 79 - Stabilirea și modificarea ulterioară a listei cuprinzând informațiile menționate la articolul 3 alineatul (2)

Nu se aplică

Ultima actualizare: 14/06/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.