Succesiunile

Portugalia

Conținut furnizat de
Portugalia

Articolul 78 litera (a) - denumirea și coordonatele instanțelor judecătorești competente sau ale autorităților competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri în conformitate cu articolul 50 alineatul (2)

În conformitate cu articolul 45 alineatul (1), instanțele competente să soluționeze cererile de constatare a forței executorii sunt secțiile cu competență generală (Juízos de Competência Genérica) sau secțiile civile (Juízos Locais Cíveis), dacă există, din cadrul instanțelor districtuale de prim grad de jurisdicție [Tribunal de Comarca (1ª Instância)].

În conformitate cu articolul 50 alineatul (2), instanțele competente să soluționeze apelurile împotriva hotărârilor privind aceste cereri sunt curțile de apel (Tribunais da Relação).

Articolul 78 litera (b) - procedura menționată la articolul 51 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac

În sensul articolului 51, hotărârea pronunțată în apel poate fi atacată doar cu un recurs pe motive de drept (Recurso de revista) la Curtea Supremă de Justiție (Supremo Tribunal de Justiça).

Articolul 78 litera (c) - informații relevante referitoare la autoritățile competente să elibereze certificatul în temeiul articolului 64

Autoritățile competente să elibereze un certificat european de moștenitor sunt grefierii (Conservadores), în special cei care exercită competențe în cadrul procedurii simplificate de succesiune, în conformitate cu articolele 210A - 210R din Codul de stare civilă (Código do Registo Civil), cu modificările ulterioare.

Lista birourilor de grefieri (conservatórias) competente să emită certificate europene de moștenitor este disponibilă la adresa: http://www.irn.mj.pt/IRN/sections/irn/a_registral/servicos-externos-docs/contactos/balcao-das-herancas-e-locais

Articolul 78 litera (d) - căile de atac menționate la articolul 72

În sensul articolului 72, autoritățile competente să soluționeze căile de atac împotriva hotărârilor grefierilor sunt secțiile cu competență generală sau secțiile civile, dacă există, din cadrul instanțelor districtuale de prim grad de jurisdicție din raza teritorială a grefei în cauză.

În termen de 15 zile de la notificarea sau comunicarea hotărârii, partea care atacă hotărârea trebuie să depună la grefă o cerere adresată instanței, împreună cu documentele pe care dorește să le prezinte [articolele 286 și 288 din Codul de stare civilă (Código do Registo Civil), cu modificările ulterioare].

Articolul 79 - Stabilirea și modificarea ulterioară a listei cuprinzând informațiile menționate la articolul 3 alineatul (2)

În sensul articolului 3 alineatul (2), în afară de instanțe, notarii au competență în materie succesorală și exercită atribuții judiciare.

Notarii sunt competenți să redacteze toate actele aferente unei proceduri de inventar și de numire a unei persoane ca moștenitor în cadrul dezbaterii unei succesiuni, în conformitate cu noul regim juridic aplicabil procedurii de inventar, aprobată prin Legea nr. 23/2013 din 5 martie 2013 - cu ultimele modificări, și reglementată de Ordinul nr. 278/2013 din 26 august 2013 - cu ultimele modificări, cu excepția cazurilor în care interesații sunt îndrumați către procedura judiciară ordinară.

Ultima actualizare: 13/03/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.