Succesiunile

Slovacia

Conținut furnizat de
Slovacia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Slovacia

Dreptul familiei – chestiuni referitoare la succesiuni


*mențiuni obligatorii

Articolul 78 litera (a) - denumirea și coordonatele instanțelor judecătorești competente sau ale autorităților competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri în conformitate cu articolul 50 alineatul (2)

Autoritățile competente să soluționeze cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) sunt instanțele districtuale (okresné súdy).

În conformitate cu articolul 50 alineatul (2), autoritățile competente să soluționeze căile de atac împotriva hotărârilor cu privire la cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) sunt instanțele regionale (krajské súdy). Căile de atac se introduc la instanța districtuală (okresný súd) a cărei hotărâre este atacată.

Articolul 78 litera (b) - procedura menționată la articolul 51 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac

Hotărârile pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac în conformitate cu articolul 51 pot fi contestate printr-o cale extraordinară de atac (dovolanie). Căile extraordinare de atac (dovolanie) sunt soluționate de Curtea Supremă a Republicii Slovacia (Najvyšší súd Slovenskej republiky) și se introduc la instanța districtuală(okresný súd) care a pronunțat hotărârea în primă instanță. O cale extraordinară de atac (dovolanie) nu se referă neapărat numai la problemele de drept din hotărârea atacată.

Articolul 78 litera (c) - informații relevante referitoare la autoritățile competente să elibereze certificatul în temeiul articolului 64

Autoritățile competente să elibereze un certificat în temeiul articolului 64 sunt următoarele:

  • un notar numit de instanță (notár poverený súdom) – dacă procedura de succesiune nu s-a încheiat și, de asemenea, în urma încheierii procedurii de succesiune.

Articolul 78 litera (d) - căile de atac menționate la articolul 72

Căile de atac în conformitate cu articolul 72:

  • căile de atac se introduc în termen de cel mult 15 zile de la data eliberării certificatului european de moștenitor, la instanța districtuală care a desemnat notarul care a acționat în calitate de comisar pentru procedura succesorală. Căile de atac au efect suspensiv. Căile de atac împotriva certificatului european de moștenitor sunt soluționate de instanțele districtuale (okresné súdy).

Articolul 79 - Stabilirea și modificarea ulterioară a listei cuprinzând informațiile menționate la articolul 3 alineatul (2)

– alte autorități și alți profesioniști din domeniul juridic în sensul articolului 3 alineatul (2) nu există în Republica Slovacă

Ultima actualizare: 09/04/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.