Succesiunile

Slovenia

Conținut furnizat de
Slovenia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Slovenia

Dreptul familiei – chestiuni referitoare la succesiuni


*mențiuni obligatorii

Articolul 78 litera (a) - denumirea și coordonatele instanțelor judecătorești competente sau ale autorităților competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri în conformitate cu articolul 50 alineatul (2)

Instanțele districtuale [okrožna sodišča (plural) okrožno sodišče (singular)] au competența de a se pronunța asupra cererilor de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 45 alineatul (1).

O listă a instanțelor districtuale poate fi găsită aici.

Instanțele districtuale au competența de a se pronunța asupra căilor de atac introduse împotriva hotărârilor pronunțate cu privire la aceste cereri în conformitate cu articolul 50 alineatul (2).

O listă a instanțelor districtuale poate fi găsită aici.

Articolul 78 litera (b) - procedura menționată la articolul 51 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac

O parte poate formula recurs (pritožba) împotriva unei hotărâri pronunțate de o instanță districtuală cu privire la o obiecție în legătură cu o încuviințare a executării. Acest recurs trebuie să fie introdus în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii contestate. Recursul trebuie să fie depus la instanța districtuală, care îl înaintează Curții Supreme a Republicii Slovenia (Vrhovno sodišče Republike Slovenije). Recursul este comunicat părții adverse, care trebuie să formuleze un răspuns în termen de 30 de zile. Hotărârile privind recursurile sunt emise de Curtea Supremă.

Vrhovno sodišče RS
Tavčarjeva 9
1000 Ljubljana

Tel.: 01 366 44 44
Fax: 01 366 43 01
E-mail: urad.vsrs@sodisce.si

Articolul 78 litera (c) - informații relevante referitoare la autoritățile competente să elibereze certificatul în temeiul articolului 64

Certificatul european de moștenitor este emis de instanța locală [okrajno sodišče (singular) okrajna sodišča (plural)], care ia o decizie în procedura de succesiune.

O listă a instanțelor locale din Slovenia poate fi găsită aici.

Articolul 78 litera (d) - căile de atac menționate la articolul 72

Orice persoană care are dreptul de a solicita un certificat european de moștenitor poate contesta următoarele decizii: o decizie a unei instanțe cu privire la o cerere de emitere a unui certificat european de moștenitor; o decizie de rectificare a unui certificat european de moștenitor; o decizie de modificare a unui certificat european de moștenitor; o decizie de anulare a unui certificat european de moștenitor. Calea de atac trebuie să fie introdusă în cadrul procedurii de succesiune, însemnând la instanța care a emis decizia referitoare la succesiune, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei. Calea de atac nu suspendă executarea deciziei.

Instanța la care se introduce calea de atac poate modifica sau revoca decizia sa anterioară doar prin emiterea unei noi decizii. Dacă nu face acest lucru, va deferi contestația unei instanțe superioare [višje sodišče (singular) višja sodišča (plural)] pentru luarea unei hotărâri.

O listă a instanțelor superioare poate fi găsită aici.

Articolul 79 - Stabilirea și modificarea ulterioară a listei cuprinzând informațiile menționate la articolul 3 alineatul (2)

În Republica Slovenia, instanțele au competență exclusivă în materie de succesiuni, ceea ce înseamnă că nu există alte autorități sau profesioniști din domeniul juridic în sensul articolului 3 alineatul (2) din regulament care au competență în materie de succesiuni care exercită atribuții judiciare sau acționează în temeiul unei delegări de competență din partea unei autorități judiciare sau acționează sub controlul unei autorități judiciare.

Ultima actualizare: 06/06/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.