Succesiunile

Suedia

Conținut furnizat de
Suedia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Suedia

Dreptul familiei – chestiuni referitoare la succesiuni


*mențiuni obligatorii

Articolul 78 litera (a) - denumirea și coordonatele instanțelor judecătorești competente sau ale autorităților competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri în conformitate cu articolul 50 alineatul (2)

Cererile de încuviințare a executării, în conformitate cu articolul 45 alineatul (1)

– instanța districtuală (tingsrätt)

Căile de atac împotriva hotărârilor în conformitate cu articolul 50 alineatul (2)

– O cale de atac în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) se introduce la instanța care a pronunțat hotărârea.

– instanța districtuală (tingsrätt)

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 78 litera (b) - procedura menționată la articolul 51 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac

– Curtea de Apel (hovrätt) și Curtea Supremă (Högsta domstolen)

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 78 litera (c) - informații relevante referitoare la autoritățile competente să elibereze certificatul în temeiul articolului 64

Agenția Națională de Administrare Fiscală din Suedia (Skatteverket)

171 94 Solna

Articolul 78 litera (d) - căile de atac menționate la articolul 72

Procedura: Legea privind procedura în instanță (1996:242) (lagen om domstolsärenden) se aplică tuturor căilor de atac, cu excepția cazului în care există dispoziții contrare în regulamentul privind succesiunile.

Denumire: instanța districtuală, Curtea de Apel și Curtea Supremă

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 79 - Stabilirea și modificarea ulterioară a listei cuprinzând informațiile menționate la articolul 3 alineatul (2)

a) Agenția Națională de Administrare Fiscală din Suedia

b) persoana care efectuează împărțirea patrimoniului (skiftesman)

c) executorul testamentar (testamentsexekutor), atunci când acesta acționează ca persoană care efectuează împărțirea patrimoniului, fără a beneficia de o numire specială în acest scop

d) administratorul special al patrimoniului (särskild boutredningsman), atunci când acesta acționează ca persoană care efectuează împărțirea patrimoniului, fără a beneficia de o numire specială în acest scop

Ultima actualizare: 30/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.