Dedovanje

Ciper

Vsebino zagotavlja
Ciper

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Ciper

Družinsko pravo – dedne zadeve


*obvezen vnos

Člen 78(a) - imena in kontaktne podatke sodišč ali organov, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 45(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 50(2)

Pristojna so okrožna sodišča.

  • Okrožno sodišče v Nikoziji

Naslov: Charalambou Mouskou, 1405 Nicosia, Cyprus

Telefon: +357 22865518

Telefaks: +357 22304212/22805330

E-naslov: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Okrožno sodišče v Limassolu

Naslov: Leoforos Lordou Vyronos 8, P.O. Box 54619, 3726 Limassol, Cyprus

Telefon: +357 25806100/25806128

Telefaks: +357 25305311

E-naslov: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Okrožno sodišče v Larnaki

Naslov: Leoforos Artemidos, 6301 Larnaca P.O. Box 40107, Cyprus

Telefon: +357 24802721

Telefaks: +357 24802800

E-naslov: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Okrožno sodišče v Pafosu

Naslov: Corner of Neofytou and Nikou Nikolaïdi, 8100 Paphos, P.O. Box 60007, Cyprus

Telefon: +357 26802601

Telefaks: +357 26306395

E-naslov: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Okrožno sodišče v Famagusti

Naslov: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cyprus

Telefon: +357 23730950/23742075

Telefaks: +357 23741904

E-naslov: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Člen 78(b) - postopke izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 51

Ciprsko pravo ne predvideva nobenega postopka za izpodbijanje odločbe vrhovnega sodišča (Anótato Dikastírio) o takem pravnem sredstvu.

Če pa se razglasitev izvršljivosti izpodbija z zahtevkom za izredno pravno sredstvo (pronomiakó éntalma), o katerem odloča sodnik vrhovnega sodišča, se lahko tako kot v civilnih zadevah zoper odločitev sodnika vloži pritožba (éfesi).

Če se zatrjuje, da je prišlo do kršitve človekovih pravic, se lahko pri Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu vloži individualna pritožba.

Člen 78(c) - ustrezne podatke o organih, ki so v skladu s členom 64 pristojni za izdajo potrdila

Organ, pristojen za izdajo evropskega potrdila o dedovanju, je krajevno pristojno okrožno sodišče (Eparchiakó Dikastírio), kot je navedeno zgoraj v primeru zahtevka za razglasitev izvršljivosti.

Člen 78(d) - pravna sredstva iz člena 72

Pravno sredstvo za izpodbijanje odločbe, ki jo sprejme organ izdajatelj, tj. okrožno sodišče, v zvezi z izdajo potrdila, je pritožba na vrhovno sodišče v skladu s pravili o civilnem postopku (Thesmoí Politikís Dikonomías).

Izjemoma lahko vrhovno sodišče dovoli vložitev zahtevka za izredno pravno sredstvo, pri čemer velja enako, kot je navedeno zgoraj.

Člen 79 - Sestava in kasnejše spreminjanje seznama, ki vsebuje podatke iz člena 3(2)

Edini organ, ki izvaja sodno funkcijo ali deluje na podlagi pooblastil, ki jih nanj prenese sodni organ, ali pod nadzorom sodnega organa, je v skladu s členom 13 zakona o upravljanju zapuščine (poglavje 189) sodni tajnik (protokollitís) vsakega okrožnega sodišča, vendar pogoji za te pristojnosti iz člena 3(2) Uredbe niso izpolnjeni, zato se sodni tajnik ne šteje za „sodišče“ v smislu Uredbe.

Ob upoštevanju pomena pojma „odločba“ iz člena 3(1)(g) Uredbe je edina pristojnost sodnega tajnika, ki izpolnjuje vse pogoje iz člena 3(2) Uredbe, določitev stroškov zahtevkov in postopkov, ki so na splošno povezani z dedovanjem, tako da sodni tajnik pri izvajanju navedene pristojnosti spada v okvir pojma „sodišče“ v skladu z Uredbo.

Zadnja posodobitev: 04/03/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.