Dedovanje

Finska

Vsebino zagotavlja
Finska

Člen 78(a) - imena in kontaktne podatke sodišč ali organov, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 45(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 50(2)

Razglasitev izvršljivosti:

okrožno sodišče

Kontaktni podatki: https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/tuomioistuinlaitos/tuomioistuimet/yleisettuomioistuimet/karajaoikeudet.html

Pravna sredstva zoper odločbe okrožnega sodišča:

pritožbeno sodišče

Kontaktni podatki: https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/tuomioistuinlaitos/tuomioistuimet/yleisettuomioistuimet/hovioikeudet.html

Člen 78(b) - postopke izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 51

vrhovno sodišče

Kontaktni podatki: http://korkeinoikeus.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Pravno sredstvo iz člena 51 Uredbe je pritožba pri vrhovnem sodišču, če je to sodišče dopustilo vložitev pritožbe (poglavje 30, členi 1–3 zakonika o sodnem postopku).

Člen 78(c) - ustrezne podatke o organih, ki so v skladu s členom 64 pristojni za izdajo potrdila

Potrdilo izda:

Digi- ja väestötietovirasto (Urad za digitalizacijo in prebivalstvo)

Lintulahdenkuja 2

FI – 00530 Helsinki

Telefon: +358 295539099

Elektronski naslov: perintotodistus@ddv.fi

Člen 78(d) - pravna sredstva iz člena 72

O pravnih sredstvih odloča:

Helsinki Administrative Court

Radanrakentajantie 5

FI – 00520 Helsinki

Asiakaspalvelu/kirjaamo: (Služba za stranke / sodni tajnik) +358 295642069

Telefaks: +358 29 56 45079

E-naslov: helsinki.hao@oikeus.fi

Člen 79 - Sestava in kasnejše spreminjanje seznama, ki vsebuje podatke iz člena 3(2)

Izvršitelj, ki ga je imenovalo sodišče.

Zadnja posodobitev: 14/03/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.