Dedovanje

Madžarska

Vsebino zagotavlja
Madžarska

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Madžarska

Družinsko pravo – dedne zadeve


*obvezen vnos

Člen 78(a) - imena in kontaktne podatke sodišč ali organov, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 45(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 50(2)

Okrožno sodišče (járásbíróság) na območju sedeža regionalnega sodišča (törvényszék); v Budimpešti osrednje okrožno sodišče Budima (Budai Központi Kerületi Bíróság). O pravnih sredstvih odločajo regionalna sodišča, v Budimpešti pa regionalno sodišče glavnega mesta Budimpešta (ime in naslov sodišč).

Člen 78(b) - postopke izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 51

O zahtevah za revizijo odloča vrhovno sodišče Madžarske (Kúria) v revizijskem postopku.

Člen 78(c) - ustrezne podatke o organih, ki so v skladu s členom 64 pristojni za izdajo potrdila

Organi, pristojni za izdajo potrdila:

– sodišča, kot so navedena v členu 3(2): okrožna sodišča,

– drugi organi, ki so po nacionalnem pravu pristojni za dedne zadeve: notarji.

Člen 78(d) - pravna sredstva iz člena 72

O pravnih sredstvih odločajo regionalna sodišča, v Budimpešti pa regionalno sodišče glavnega mesta Budimpešta (ime in naslov sodišč).

Člen 79 - Sestava in kasnejše spreminjanje seznama, ki vsebuje podatke iz člena 3(2)

Na Madžarskem se za „druge organe in pravne strokovnjake“ štejejo notarji.

Zadnja posodobitev: 28/05/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.