Dedovanje

Malta

Vsebino zagotavlja
Malta

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Malta

Družinsko pravo – dedne zadeve


*obvezen vnos

Člen 78(a) - imena in kontaktne podatke sodišč ali organov, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 45(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 50(2)

Za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti je pristojen prvi senat civilnega sodišča. Pravna sredstva se vložijo pri pritožbenem sodišču.

Člen 78(b) - postopke izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 51

Glede obnove postopka glej določbe naslova IV tretje knjige zakonika o organizaciji in civilnem postopku (poglavje 12 Zakonodaje Malte).

Člen 78(c) - ustrezne podatke o organih, ki so v skladu s členom 64 pristojni za izdajo potrdila

Za izdajo potrdila so v skladu s členom 64 pristojni civilno sodišče (nepravdni oddelek) in notarji, ki imajo dovoljenje v skladu z zakonom o notarskem poklicu in notarskih arhivih.

Člen 78(d) - pravna sredstva iz člena 72

Pravno sredstvo se v skladu z zakonikom o organizaciji in civilnem postopku (poglavje 12 Zakonodaje Malte) vloži z zapriseženo zahtevo pred prvim senatom civilnega sodišča. Pravna sredstva zoper odločbe prvega senata civilnega sodišča se vložijo pri pritožbenem sodišču.

Zadnja posodobitev: 08/07/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.