Dedovanje

Slovaška

Vsebino zagotavlja
Slovaška

Člen 78(a) - imena in kontaktne podatke sodišč ali organov, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 45(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 50(2)

Za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 45(1) so pristojna okrožna sodišča (okresné súdy).

Za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o zahtevah za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 45(1) so v skladu s členom 50(2) pristojna območna sodišča (krajské súdy). Pravna sredstva se vložijo pri okrožnem sodišču (okresný súd), katerega odločba se izpodbija s pravnim sredstvom.

Člen 78(b) - postopke izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 51

Zoper odločitev o pravnem sredstvu iz člena 51 se lahko vloži izredno pravno sredstvo (dovolanie). Izredna pravna sredstva (dovolanie) se vložijo pri okrožnem sodišču (okresný súd), ki je izdalo sodbo na prvi stopnji, o njih pa odloča vrhovno sodišče Slovaške republike (Najvyšší súd Slovenskej republiky). Izredno pravno sredstvo (dovolanie) ne zadeva nujno le pravnih pomanjkljivosti odločbe pritožbenega sodišča.

Člen 78(c) - ustrezne podatke o organih, ki so v skladu s členom 64 pristojni za izdajo potrdila

Organi, ki so v skladu s členom 64 pristojni za izdajo potrdila:

  • notar, ki ga imenuje sodišče (notár poverený súdom) – preden se zapuščinski postopek pravnomočno konča in tudi po pravnomočno končanem zapuščinskem postopku.

Člen 78(d) - pravna sredstva iz člena 72

Pravna sredstva iz člena 72:

  • pravna sredstva se vložijo v 15 dneh po datumu izdaje evropskega potrdila o dedovanju, in sicer pri okrožnem sodišču, ki je imenovalo notarja kot pooblaščenca za vodenje zapuščinskega postopka. Pravna sredstva imajo odložilni učinek. O pravnih sredstvih zoper evropsko potrdilo o dedovanju odločajo okrožna sodišča (okresné súdy).

Člen 79 - Sestava in kasnejše spreminjanje seznama, ki vsebuje podatke iz člena 3(2)

– v Slovaški republiki ni drugih organov in pravnih strokovnjakov iz člena 3(2).

Zadnja posodobitev: 09/04/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.