Principai ir etapai

Tarpininkavimui būdingi keli pagrindiniai principai, kurie taikomi įvairiose ES valstybių narių sistemose. Nesvarbu, koks tarpininkavimo modelis taikomas, galima išskirti šiuos tarpininkavimo etapus.

Pagrindiniai principai

Nešališkumas

Tarpininkai yra nešališki ir nepalaiko nė vienos ginčo pusės. Tarpininkai nėra patarėjai ir nekonsultuoja dėl asmeninės padėties; vykstant tarpininkavimui, jie paprastai rekomenduoja kreiptis teisinės konsultacijos.

Konfidencialumas

Paprastai to, ką pasakote (ir dokumentų, kuriuos pateikiate) tarpininkavimo procese, negalima panaudoti kaip įrodymų teisme toje pačioje byloje. Taip pat tarpininkas negali liudyti.

Tarpininkavimo savanoriškumas

Konflikto šalys turi būti informuotos apie tarpininkavimą, kaip papildomą galimybę išspręsti konfliktą. Atsisakymas išbandyti tarpininkavimą nedaro poveikio teismo sprendimui.

Šis principas neprieštarauja privalomajam informavimui apie tarpininkavimą ir net privalomajam tarpininkavimui, jei tik šalys neverčiamos konfliktą išspręsti tarpininkavimo būdu.

Tarpininkavimo etapai

1. Pradžia. Tarpininkas parengia dirvą

Tarpininkas pradeda paaiškindamas tarpininkavimo tikslą, procesą ir tarpininko vaidmenį jame. Tarpininkas nustato taisykles ir paprašo, kad kiekviena šalis su šiuo konkrečiu procesu sutiktų.

2. Šalys išdėsto problemą

Tarpininkas išklauso kiekvieną šalį, kai jos išdėsto savo poziciją.

Jis parodo, kad supranta jų jausmus, prireikus užtikrina šalis ir nustato kiekvienai šaliai susirūpinimą keliančius klausimus.

3.  Problemų apibrėžimas ir derybų darbotvarkės nustatymas

Šiame etape tarpininkas nustato derybų darbotvarkę, apibendrindamas sritis, dėl kurių šalys sutaria (arba yra susirūpinusios) ir sritis, dėl kurių šalys nesutaria. Konsultuodamasis su šalimis tarpininkas nustato, kokias problemas reikia aptarti.

4. Galimybių arba sprendimų paieškos

Kartu su šalimis bandydamas sugalvoti sprendimus, tarpininkas joms padeda apsvarstyti įvairias galimybes arba jų padėties sprendimus.

5. Galimybių vertinimas ir praktiškiausios arba priimtiniausios galimybės arba sprendimo pasirinkimas

Šiame etape tarpininkas padeda šalims siekti susitarimo įvertinant pasiūlytas galimybes ir pasirenkant tą, kuri kiekvienai šaliai praktiškiausia arba priimtiniausia.

6. Tarpininkavimo pabaiga

Susitarimas pasiekiamas

Tarpininkas padeda šalims surašyti aiškų ir išsamų susitarimą.

Teisiniai atstovai tarpininkavimo būdu pasiektą susitarimą gali peržiūrėti, kad užtikrintų, jog jis galios visose susijusiose teisės sistemose.

Susitarimas nepasiekiamas

Jei šalys nesusitaria, tarpininkas apibendrina nustatytas problemas ir padarytą pažangą. Tarpininkas padėkoja šalims ir užbaigia tarpininkavimo procesą. Šalys gali pradėti arba tęsti bylinėjimąsi teisme.

Paskutinis naujinimas: 08/10/2020

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.