Principii și etape

Medierea este caracterizată de anumite principii fundamentale, care sunt comune diferitelor sisteme din statele membre ale UE. Indiferent de modelul de mediere care se aplică, pot fi identificate următoarele etape ale procesului de mediere.

Principii fundamentale

Imparțialitatea

Mediatorii sunt neutri și nu iau partea niciunei persoane în litigii. Mediatorii nu sunt consilieri și nu vă oferă consiliere privind situații individuale; în general se recomandă apelarea la consultanță juridică în paralel cu procesul de mediere.

Confidențialitatea

În general, ce se spune în cadrul procesului de mediere și documentele care se prezintă cu această ocazie nu pot fi folosite ca probe în instanță în același caz. Mediatorul nu poate depune mărturie ca martor.

Caracterul voluntar al medierii

Părțile implicate în conflict trebuie informate de posibilitatea de a recurge la mediere ca o opțiune suplimentară pentru a pune capăt conflictului. Refuzul de a încerca medierea nu are nicio influență asupra rezultatului unei eventuale proceduri judiciare.

Acest principiu nu este în contradicție cu sesiunile de informare obligatorii privind medierea sau chiar cu medierea obligatorie, atât timp cât părțile nu sunt obligate să își soluționeze conflictul prin mediere.

Etapele procesului de mediere

1. Deschiderea procedurii: mediatorul stabilește cadrul

Mediatorul începe prin a explica scopul procesului de mediere, modul de derulare și rolul său în cadrul acestuia. Mediatorul stabilește regulile și solicită fiecărei părți să își exprime acordul în legătură cu acest proces specific.

2. Expunerea problemei de către părți

Mediatorul ascultă fiecare parte în legătură cu problema în cauză,

le recunoaște sentimentele, îi reconfortează, dacă este necesar, și identifică preocupările fiecărei părți.

3. Identificarea problemelor și stabilirea ordinii de zi a negocierilor

În această etapă, mediatorul stabilește ordinea de zi a negocierilor prin rezumarea domeniilor asupra cărora există un acord (preocupări similare) și a celor asupra cărora se înregistrează dezacorduri. Mediatorul stabilește, în consultare cu părțile, aspectele care trebuie discutate.

4. Generarea de soluții/opțiuni

Mediatorul ajută părțile, prin schimburi de idei cu aceștia, să ia în considerare o serie de opțiuni și soluții pentru situația lor.

5. Analizarea opțiunilor și selectarea opțiunii/soluției celei mai practice/acceptabile

În această etapă, mediatorul ajută părțile să progreseze în direcția unui acord, luând în considerare opțiunile care au reieșit în urma negocierilor și alegerea celei mai practice și acceptabile pentru fiecare parte.

6. Sfârșitul medierii

Se ajunge la un acord

Mediatorul asistă părțile să redacteze un acord clar și detaliat.

Reprezentanții legali pot verifica acordul de mediere pentru a se asigura că acest acord va produce efecte juridice în toate sistemele juridice în cauză.

Nu se ajunge la un acord

În cazul în care părțile nu ajung la un acord, mediatorul sintetizează progresele realizate și eventualele probleme identificate. Mediatorul mulțumește părților și pune capăt procedurii de mediere. Părțile sunt libere să inițieze sau să continue un proces în instanță.

Ultima actualizare: 08/10/2020

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.