Načela in faze

Za mediacijo so značilna nekatera temeljna načela, ki so skupna različnim sistemom v državah članicah EU. Ne glede na obliko mediacije, ki se uporablja, je mogoče opredeliti naslednje faze mediacije.

Temeljna načela

Nepristranskost

Mediatorji so nepristranski in se ne opredelijo za nobeno stranko v postopku. Niso svetovalci, zato posamezniku ne svetujejo glede njegovega položaja, temveč mu običajno priporočijo, naj poišče pravni nasvet zunaj postopka mediacije.

Zaupnost

Na splošno se izjave strank in listine, predložene v postopku mediacije, ne smejo uporabiti kot dokaz v sodnem postopku v isti zadevi. Prav tako mediator ne sme pričati.

Prostovoljnost mediacije

Stranke v sporu morajo biti obveščene o mediaciji kot dodatni možnosti za rešitev spora. Zavrnitev mediacije ne vpliva na odločitev sodišča.

To načelo ni v nasprotju z obveznimi informativnimi sestanki o mediaciji ali celo obvezno mediacijo, če stranke niso prisiljene rešiti spora z mediacijo.

Faze mediacije

1. Začetek: mediator začne postopek

Mediator najprej razloži namen mediacije, postopek in svojo vlogo v njem. Določi pravila in vsako stranko vpraša, ali soglaša z uporabo tega posebnega postopka.

2. Stranki predstavita težavo

Mediator posluša vsako stranko.

Upošteva čustva in po potrebi stranki pomiri ter ugotovi težave vsake stranke.

3. Opredelitev vprašanj in določitev načrta za pogajanja

V tej fazi mediator določi načrt za pogajanja, tako da povzame vprašanja, glede katerih se stranki strinjata (podobni pomisleki) oziroma ne strinjata. Mediator po posvetovanju s strankama določi, katera vprašanja je treba obravnavati.

4. Iskanje možnosti in rešitev

Mediator z zbiranjem idej pomaga strankama pri proučitvi različnih možnosti in rešitev za njun položaj.

5. Proučitev možnosti in izbira najbolj izvedljive in sprejemljive možnosti oziroma rešitve

V tej fazi mediator pomaga strankama pri proučitvi ugotovljenih možnosti in izbiri tistih, ki so najbolj izvedljive in sprejemljive za vsako stranko.

6. Konec mediacije

– s sklenitvijo sporazuma

Mediator pomaga strankama pri oblikovanju jasnega in podrobnega besedila sporazuma.

Pravni zastopniki lahko sporazum, dosežen z mediacijo, pregledajo, da se zagotovi njegova pravna veljavnost v vseh zadevnih pravnih sistemih.

– če sporazuma ni

Če stranki ne dosežeta sporazuma, mediator povzame opredeljena vprašanja in dosežen napredek. Zahvali se strankama in konča mediacijski sestanek. Stranki lahko vložita tožbo pri sodišču.

Zadnja posodobitev: 08/10/2020

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.