Hogyan működik a közvetítés?

Ez az oldal a határokon átnyúló, családi ügyekkel kapcsolatos közvetítés bizonyos vonatkozásairól nyújt tájékoztatást.

Határidők

Bár a közvetítés bármikor elkezdhető, ajánlott azt a lehető leghamarabb megindítani, lehetőség szerint bármilyen bírósági eljárás kezdete előtt.

A közvetítésnek, mint a gyermek határokon átnyúló lakhelyváltozásából fakadó problémák megoldása prevenciós rendszerének a hatékonyságát figyelembe véve, a közvetítés nagyon ajánlott minden határokon átnyúló családi vita esetében, és különösen a nemzetközi gyermekelhelyezési vitákban. Ugyanakkor, mivel a közvetítés bizonyosan nem alkalmas eszköz a gyermekek jogellenes elvitelével kapcsolatos valamennyi ügyben, helyes gyakorlat lenne egy szűrőinterjú bevezetése az eljárásba. Ez csökkentheti a szülők aggályait is, és elősegítené a közvetítéssel kapcsolatos ismereteik bővítését.

A közvetítés sosem jelenthet kifogást az egyik fél számára a vitarendezés elhalasztására. Ez különösen fontos gyermekek jogellenes elvitelével kapcsolatos ügyekben, ahol az időzítés kulcsfontosságú tényező.

A közvetítőknek kifejezetten tájékoztatniuk kell erről a feleket a tájékoztatási szakaszban vagy a közvetítés kezdetekor.

Egy jogellenesen elvitt gyermek szokásos lakóhelye szerinti országába történő visszatelepítése után a közvetítést szintén meg kellene fontolni a további pereskedés elkerülése érdekében.

A közigazgatási/igazságügyi hatóságokkal való szoros együttműködés

Gyermek jogellenes elvitelével kapcsolatos ügyekben, ahol a központi hatóságok és/vagy az igazságügyi hatóságok járnak el, a közvetítőnek el kell magyaráznia a feleknek a közvetítés hatását a folyamatban lévő eljárás keretein belül.

Egyes országokban a központi hatóságok képzett, belső közvetítőkkel rendelkeznek.

Ezen az oldalon megtalálja a központi hatóságok listáját.

A megállapodás végrehajthatósága valamennyi érintett jogrendszerben (a vonatkozó jogi információkhoz való hozzáférés)

Ahhoz, hogy hatékony legyen, a közvetítés során elért megállapodásnak joghatásokkal kell bírnia és valamennyi érintett jogrendszerben végrehajthatónak kell lennie.

A központi hatóság vagy a nemzetközi családi közvetítések központi kapcsolattartó pontjai megkönnyíthetik a jogrendszerekben a vonatkozó eljárásokkal kapcsolatos információhoz való hozzáférést.

A tagállamokban a végrehajthatóságra vonatkozóan további információk a Közvetítés a tagállamokban oldalon találhatók.

Nyelvi nehézségek és a modern kommunikációs csatornák

Általában véve fontos a felek fizikai jelenléte a közvetítés során. Ebből a szempontból a közvetítés helye szerinti országoknak meg kell hozniuk a megfelelő intézkedéseket, amelyek megkönnyítik a szükséges úti okmányok – például vízumok – beszerzését.

Adott esetben, ha lehetséges, kettős nemzetiségű együttes közvetítést kell alkalmazni.

A közvetítő számára fontos előnyt jelent, ha mindkét fél nyelvét vagy legalább a közös nyelvet (ha a pár rendelkezik ilyennel) beszéli. A kettős kultúrájú együttes közvetítés eseteiben elégséges lehet, ha a közvetítő az egyik fél nyelvét beszéli és megérti a másikét, ha más megoldás nem lehetséges. A feleknek valamennyi jogi kifejezést érteniük kell. A felek nyelvét beszélő közvetítő megtalálása nemcsak a költségeket csökkenti a szükségtelen tolmácsolás miatt. Pszichológiai szempont is fennáll, és a felek azon szükséglete, hogy megértsék, mihez járulnak hozzá.

A közvetítőnek figyelemmel kell lennie a felek kulturális hátterére, és tisztában kell lennie a kulturális különbségekkel.

A modern kommunikációs csatornák (telefon, (online) videokonferencia, webkamerák stb.) elősegítik a költségek csökkentését és lehetővé teszik a közvetítést akkor, ha a felek fizikai jelenléte nem lehetséges. Az ilyen technikai eszközöknek minden tagállamban rendelkezésre kell állniuk, és a „távolsági” közvetítést tesztelni kell.

Biztonságos interaktív szoftvert kell alkalmazni a közvetítésre annak támogatása végett.

Ezen túlmenően a közvetítés során használt bármilyen nyelv esetén fontos, hogy minden érintett fél megértse a közvetítő(k) által használt nyelvet és terminológiát.

A közvetítés és a gyermekekkel kapcsolatos eljárások közötti kapcsolat

Több nemzetközi jogi eszköz segíti elő általában véve a békés megoldások keresését:

– A Brüsszel IIa. rendelet: 46. cikk (a közvetítéssel megkötött egyezségek végrehajthatóságát biztosító mechanizmusról)

Az 1980. évi Hágai Egyezmény: 7. cikk c) pontja (a központi hatóságok által a gyermek önkéntes visszavitele vagy bármely békés megoldás biztosításának érdekében tett megfelelő intézkedések), 10. cikk (az önkéntes visszavitel elérése érdekében tett megfelelő intézkedések), 16. cikk (a megkeresett államban nem döntenek érdemben a szülői felügyeleti jogról).

Az 1996. évi Hágai Egyezmény: 31. cikk (a központi hatóságok által a közvetítés során elért megoldás megkönnyítése érdekében tett megfelelő lépések), 23. és 26. cikk (elismerés és végrehajtás), 16. cikk (alkalmazandó jog = a gyermek szokásos lakóhelye szerinti állam joga), 7. cikk (a gyermek jogellenes elvitelét közvetlenül megelőző szokásos lakóhelye szerinti állam joghatósága fennáll a gyermek védelme érdekében tett intézkedésekre nézve is), 24. cikk („előzetes elismerés”).

A 2007. évi Hágai Egyezmény: 19–31. cikk (a határozat megállapodást vagy egyezséget is magában foglal)

A büntetőeljárás hatása

A büntetőeljárást figyelembe kell venni. Az olyan igazságügyi vagy közigazgatási hatóságoknak, mint a központi hatóságok, meg kell tudniuk adni a felek számára a büntetőeljárás megindítására és megszüntetésére vonatkozó vonatkozó jogszabályokkal kapcsolatos szükséges információkat.

A központi hatóságra/nemzetközi családi közvetítések központi kapcsolattartó pontjára vonatkozó információ.

Utolsó frissítés: 06/10/2020

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.