Udgifter

De parter, der deltager i grænseoverskridende mægling, bør kunne danne sig et klart overblik over de omkostninger, de vil pådrage sig som led i mæglingen.

Anvendelsen af mægling påvirkes ofte af de omkostninger, der er forbundet hermed. Den ordning med vederlagsfri mægling, som man har i visse medlemsstater, letter tydeligvis adgangen til mægling. Dette gælder også, når disse omkostninger kan dækkes af det offentlige retshjælpssystem.

Hvis parterne imidlertid allerede på det første informationsmøde om mægling mødes med en opkrævning, er det af afgørende betydning for dem at have fuld klarhed over omkostningerne ved mægling. Dette kan i praksis ske ved, at mæglerens honorar på forhånd er fastsat ved lov eller af en dommer, og/eller ved at nævne dets størrelse i den kontrakt, der indgås mellem mægleren og parterne, før mæglingen indledes. Parterne bør desuden have adgang til en liste over gebyrer.

Flere oplysninger om omkostningerne ved mægling i medlemsstaterne findes på siden Mægling i medlemsstaterne.

Sidste opdatering: 09/07/2024

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.