Menettelyn kustannukset

Rajat ylittävän sovittelun osapuolten olisi saatava selkeät tiedot sovitteluun liittyvistä kustannuksista.

Sovittelun kustannukset voivat vaikuttaa halukkuuteen käyttää sitä riitojen ratkaisemisessa. Eräissä jäsenvaltioissa sovittelu on ilmaista, mikä helpottaa sen käyttöä. Sovittelun käyttö on helpompaa myös silloin kun kustannusten kattamiseen voi saada oikeusapua.

Silloin kun osapuolet joutuvat itse maksamaan kaikki sovittelun kustannukset ensimmäisestä tiedotustilaisuudesta alkaen, on erittäin tärkeää kertoa avoimesti myös kustannuksista. Käytännössä avoimuus voidaan toteuttaa vahvistamalla sovittelijoiden palkkiot etukäteen laissa tai tuomioistuimen päätöksessä ja/tai määräämällä niistä sovittelusopimuksessa, joka tehdään sovittelijan ja osapuolten välillä ennen sovittelun aloittamista. Lisäksi osapuolten olisi voitava tutustua palkkiotaulukkoihin.

Lisätietoja sovittelun kustannuksista eri jäsenvaltioissa on sivulla Sovittelu jäsenvaltioissa.

Päivitetty viimeksi: 09/07/2024

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.