Troškovi

Stranke u postupcima prekograničnog mirenja trebale bi na raspolaganju imati razumljive informacije o troškovima mirenja.

Na odluku o upotrebi postupka mirenja često mogu utjecati njegovi troškovi. Nesumnjivo, pristup mirenju bitno je olakšan u državama članicama u kojima su postupci mirenja besplatni. Isto vrijedi i u slučajevima kada su ti troškovi obuhvaćeni sustavom pravne pomoći.

Međutim, kada stranke plaćaju troškove od prvog informativnog sastanka o postupku mirenja, transparentnost u pogledu troškova mirenja za njih je od ključne važnosti. Ta bi se transparentnost u praktičnom smislu mogla postići preliminarnim određivanjem naknada izmiritelja u okviru zakona ili sudskom odlukom i/ili njihovim uključivanjem u ugovor o mirenju koji izmiritelj i stranke sklapaju prije početka samog postupka. Osim toga, stranke bi trebale imati pristup popisima naknada.

Više informacija o troškovima postupka mirenja u državama članicama dostupno je na stranici postupci mirenja u državama članicama.

Posljednji put ažurirano: 09/07/2024

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.