Išlaidos

Tarpvalstybiniame tarpininkavime dalyvaujančios šalys turėtų turėti galimybę gauti aiškią informaciją apie tai, kokias išlaidas jos patirs tarpininkavimo metu.

Naudojimuisi tarpininkavimu neretai įtakos gali turėti išlaidos. Suprantama, kad kai kuriose valstybėse narėse siūlomas nemokamas tarpininkavimas galimybę pasinaudoti šiuo procesu palengvina. Taip yra ir tuomet, kai tarpininkavimo išlaidas gali padengti teisinės pagalbos sistema.

Tačiau kai iš šalių imamas mokestis pradedant pačiu pirmuoju informaciniu susitikimu dėl tarpininkavimo, itin svarbu, kad tarpininkavimo išlaidos būtų skaidrios. Praktiškai šį skaidrumą galima užtikrinti įstatymu (arba teisėjui) preliminariai nustatant tarpininkų mokesčius ir (arba) įtraukiant juos į tarpininkavimo sutartį, tarpininko ir šalių sudaromą prieš pradedant procesą. Be to, šalys turi turėti galimybę susipažinti su mokesčių sąrašais.

Daugiau informacijos apie tarpininkavimo išlaidas valstybėse narėse galima rasti puslapyje Tarpininkavimas valstybėse narėse.

Paskutinis naujinimas: 07/10/2020

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.