Izmaksas

Pārrobežu mediācijā iesaistītajām pusēm jābūt pieejamam skaidri saprotamam pārskatam par izmaksām, kas radīsies saistībā ar mediāciju.

Mediācijas izmantošana bieži vien ir atkarīga no tās izmaksām. Mediācijas pieejamību noteikti veicina tas, ka dažās dalībvalstīs tā ir pieejama bez maksas. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad šīs izmaksas var segt ar juridiskās palīdzības sistēmas līdzekļiem.

Taču, ja pusēm jāmaksā jau par pirmo tikšanos, kurā informē par mediāciju, ir svarīgi, lai tās saņemtu pārredzamu informāciju par mediācijas izmaksām. Praksē pārredzamību varētu nodrošināt, ja mediatora honorāru iepriekš noteiktu tiesību akti vai tiesneši un/vai to iekļautu mediācijas līgumā, ko mediators un puses noslēdz pirms mediācijas sākšanas. Pusēm arī vajadzētu būt pieejamiem honorāru sarakstiem.

Sīkāka informācija par mediācijas izmaksām dalībvalstīs pieejama lapā Mediācija dalībvalstīs.

Lapa atjaunināta: 07/10/2020

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.