Spejjeż

Il-partijiet involuti fil-medjazzjoni transfruntiera għandu jkollhom aċċess għal stampa ċara tal-ispejjeż li se jġarrbu b’riżultat tal-medjazzjoni.

L-użu ta' medjazzjoni jista' spiss jiġi influwenzat b'kemm sejjer jiswa. Il-medjazzjoni bla ħlas li teżisti f'xi Stati Membri ovvjament tiffaċilita l-aċċess għal medjazzjoni.  Dan japplika wkoll meta dawn il-kostijiet huma koperti mis-sistema tal-għajnuna legali.

Madankollu, meta l-partijiet jiġu mħarrka mill-ewwel wara l-ewwel laqgħa ta' informazzjoni dwar il-medjazzjoni, huwa kruċjali għalihom li jkun hemm trasparenza dwar l-ispejjeż ta' kull medjazzjoni. F'termini prattiċi, din it-trasparenza tista' tinkiseb permezz ta' iffissar preliminari tal-onorarji tal-medjaturi fil-liġi u / jew billi jiġu inklużi fil-kuntratt ta' medjazzjoni li huwa konkluż bejn il-medjatur u l-partijiet qabel ma tinbeda l-medjazzjoni. Barra minn hekk, il-partijiet għandhom ikollhom aċċess għal-lista ta' onorarji.

Aktar informazzjoni dwar l-ispejjeż ta' medjazzjoni fl-Istati Membri tista' tinkiseb fuq il-paġna Il-medjazzjoni fl-Istati Membri.

L-aħħar aġġornament: 07/10/2020

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.