Kosten

De partijen die bij grensoverschrijdende bemiddeling/mediation betrokken zijn, moeten een duidelijk beeld hebben van de kosten die de bemiddeling/mediation met zich mee zal brengen.

Of van mediation gebruik wordt gemaakt, zal vaak afhangen van de kosten ervan. Het spreekt voor zich dat kosteloze mediation, een mogelijkheid waarin sommige lidstaten voorzien, de procedure toegankelijker maakt. Dat geldt ook als de kosten van mediation onder een systeem van rechtsbijstand vallen.

Wanneer al meteen vanaf de eerste voorlichtingsbijeenkomst over mediation kosten in rekening worden gebracht, is het voor de partijen van cruciaal belang dat transparantie bestaat over de met mediation gemoeide kosten. In de praktijk kan die transparantie worden bereikt door de vergoedingen voor de mediator vooraf door de rechter te laten bepalen of bij wet vast te leggen en/of door ze op te nemen in het mediationcontract dat de mediator voor de start van de mediation met de partijen sluit. Daarnaast moeten de partijen toegang hebben tot overzichten van vergoedingen.

Meer informatie over de kosten van mediation is te vinden op de pagina Bemiddeling/mediation in de lidstaten.

Laatste update: 09/07/2024

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.