Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Защита на уязвимите пълнолетни лица

Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

По граждански дела уязвими пълнолетни лица са лицата на възраст над 18 години, които поради нарушени или недостатъчни лични способности не са в състояние да защитават своите интереси, както е определено в член 1 от Хагската конвенция от 2000 г. относно международната защита на пълнолетни лица (Конвенцията за пълнолетните лица от 2000 г.). Уязвимостта на засегнатите лица може да произтича от различни фактори, включително умствени или физически нарушения, които засягат способността за вземане на решения или за оценка на последиците (например финансовите последици) от тези решения.

Няколко мерки могат да бъдат от помощ на уязвимите пълнолетни лица при упражняването на техните права. Мерките за защита са мерки, насочени към защитата на личността или имуществото на уязвимото пълнолетно лице. Такива мерки за защита могат да бъдат наложени въз основа на съдебни решения или решения на компетентен орган. Представителна власт може да бъде установена като полезна охранителна мярка в момент, когато дадено лице все още е в състояние да защитава собствените си интереси да организира представителството си и условията за управление на личните и финансовите си дела при бъдеща ситуация на уязвимост.

На международно равнище защитата се осигурява от Конвенцията за пълнолетните лица от 2000 г. Конвенцията е в сила в 10 държави от ЕС (Австрия, Белгия, Германия, Естония, Кипър, Латвия, Португалия, Финландия, Франция и Чешката република).

Всички държави членки и ЕС са страни по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

Съветът на нотариусите на Европейския съюз (CNUE) — Уязвими лица (the-vulnerable.eu) предоставя информация за националните правила, приложими за защитата на уязвимите пълнолетни лица в 22 европейски държави.

Последна актуализация: 23/02/2023

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.