Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Ochrana zranitelných dospělých osob

Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

V občanských věcech jsou zranitelnými dospělými osobami osoby starší 18 let, které z důvodu postižení nebo nedostatečně vyvinutých schopností nejsou schopny chránit své zájmy ve smyslu článku 1 Haagské úmluvy o mezinárodní ochraně dospělých osob z roku 2000 (Haagská úmluva o ochraně dospělých osob z roku 2000). Zranitelnost těchto osob může být důsledkem různých faktorů včetně duševního nebo fyzického postižení, které ovlivňuje schopnost přijímat rozhodnutí nebo posuzovat jejich důsledky (např. finanční důsledky).

Několik opatření může podpořit zranitelné dospělé osoby při uplatňování jejich práv. Ochranná opatření jsou opatření, jejichž účelem je chránit zranitelnou dospělou osobu nebo její majetek. Tato ochranná opatření mohou být uložena na základě rozhodnutí soudu nebo příslušného orgánu. Oprávnění k zastupování lze zřídit jako užitečné preventivní opatření v době, kdy je osoba stále schopna chránit své vlastní zájmy při organizaci svého zastupování a podmínek pro správu jejích osobních a finančních záležitostí v budoucí zranitelné situaci.

Na mezinárodní úrovni je ochrana zajištěna Haagskou úmluvou o ochraně dospělých osob z roku 2000. Úmluva vstoupila v platnost v 10 zemích EU (Belgie, Česká republika, Estonsko, Finsko, Francie, Kypr, Lotyšsko, Německo Portugalsko a Rakousko).

Všechny členské státy a Evropská unie jsou smluvními stranami Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením.

CNUE – Zranitelné osoby (the-vulnerable.eu) obsahují informace o vnitrostátních předpisech týkajících se ochrany zranitelných dospělých osob ve 22 evropských zemích.

Poslední aktualizace: 23/02/2023

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.