Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Beskyttelse af udsatte voksne

Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Sårbare voksne er - på det civilretlige område - personer over 18 år, der som følge af svækkelse eller utilstrækkelige åndsevner ikke er i stand til at varetage deres egne interesser som defineret i artikel 1 i Haagerkonventionen af 2000 om international beskyttelse af voksne (konventionen af 2000 om voksne). De berørte personers sårbarhed kan skyldes forskellige faktorer, herunder mentale eller fysiske funktionsnedsættelser, der påvirker evnen til at træffe beslutninger eller vurdere konsekvenserne (f.eks. de finansielle konsekvenser) af disse beslutninger.

Flere foranstaltninger kan støtte sårbare voksne i udøvelsen af deres rettigheder. Beskyttende foranstaltninger er foranstaltninger, der har til formål at beskytte den sårbare person selv eller vedkommendes formue. Sådanne beskyttende foranstaltninger kan pålægges på grundlag af retsafgørelser eller en afgørelse truffet af en kompetent myndighed. Repræsentationsbeføjelser kan fastlægges som en nyttig foreløbig foranstaltning på et tidspunkt, hvor en person stadig er i stand til at varetage sine egne interesser med henblik på at lade sig repræsentere af andre og fastlægge vilkårene for forvaltning af sine personlige og økonomiske anliggender i en fremtidig sårbar situation.

På internationalt plan er beskyttelsen sikret ved konventionen af 2000 om voksne. Konventionen er trådt i kraft i 10 EU-lande (Østrig, Belgien, Cypern, Tjekkiet, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Letland og Portugal).

EU og alle medlemsstaterne er part i FN’s Konvention om rettigheder for personer med handicap (UNCRPD).

CNUE – Sårbare personer (the-vulnerable.eu) giver dig oplysninger om de nationale regler for beskyttelse af sårbare voksne i 22 europæiske lande.

Sidste opdatering: 23/02/2023

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.